Meklēt
Izvēlne

LAIKA ZĪMES

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AULĀ
LMA TEKSTILMĀKSLA KATEDRAS VADĪTĀJAS
PROF. AIJAS BAUMANES PERSONĀLIZSTĀDE
23.01.2009.- 06.02.2009.
o.,t.,c.,p.,s. 11:00- 17:00

Latvijas Mākslas akadēmijā laikā no 23. - 6. februārim būs apskatāma Aijas Baumanes gobelēnu izstāde „Laika zīmes". Izstādē būs redzami ari citās tehnikās izpildīti darbi - uz jaunajām digitālajām stellēm TC - 1 austi darbi, batikas, šūti, velti u. c. tehnikās izpildīti darbi.
Profesore Aija Baumane šobrīd vada Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedru. Aijai Baumanei notikušas sešas personālizstādes kopš 1979. gada Latvijā un ārvalstīs (Igaunijā, Vācijā, Gruzijā). Grupu izstādēs Latvijā un ārvalstīs (Igaunija, Lietuva, Krievija, Polija, Ungārija, Ķīna, Čehoslovākija, Baltkrievija, Bulgārija, Kirgīzija, Dienvidslāvija, Vācija, Itālija, Anglija, Rumānija, Dānija, Francija, Portugāle, Somija, Islande, Austrālija, Norvēģija, Beļģija, Zviedrija, Amerika, Spānija, Kanāda) piedalās jau kopš 1962. gada. 2005. gadā Aijai Baumanei piešķir Trīs Zvaigžņu ordeni. 1989. gadā LPSR Nopelniem bagātās mākslinieces Goda nosaukums un1986. gadā LPSR Augstākās Padomes Goda raksts. Aijas Baumanes mākslas darbi atrodas kolekcijās, Latvijā , Vācijā, Krievijā, ASV.
„ Mākslinieces Aijas Baumanes jaunākā personālizstāde liek domāt par kādām noteiktām likumsakarībām radoša cilvēka gājumā. Tās bijusi iespēja vērot, apcerēt, sajust, ietekmēties, šķetināt tālāk visu četrdesmit piecu gadu laikā, kuri pagājuši kopš viņas pirmās līdzdalības mākslas darbu izstādē. Proti, ir viegli būt neparastam, asprātīgam, saistošam jaunībā, kad jūsma, dzīves un amata apguves pienesumi, robežu neesamība vedināt vedina paust ieraudzīto, pārdzīvoto. Taču ar to vien ir par maz, lai ieņemtu un piepildītu savu vietu mākslā Latvijā un starptautiskā kontekstā kopumā. Un ātri vien kļūst redzams, kā jauno gadu pieteikumi nodeldējas jebšu izsīkst pavisam, ja tos nebalsta regulārs darbs un tā individuālā, neatkārtojamā pasaules uztvere, kura veidojas prāta un sirds gudrību mijiedarbībā." - raksta LMA asoc. prof. Ingrīda Burāne tikko iznākušajā Aijas Baumanes darbu katalogā.