Meklēt
Izvēlne

Latvijas Kultūras akadēmijā notiks starptautiskā konference "Kultūras Krustpunkti 2013"

2013. gada 1. un 2. novembrī Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs aicina uz nu jau septīto starptautisko zinātnisko konferenci „Kultūras Krustpunkti 2013”.

Latvijas Kultūras akadēmija ir akreditēta universitātes tipa izglītības iestāde, kas īsteno studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī. Kultūras akadēmijas zinātnisko darbu organizē Zinātniskās pētniecības centrs, kura darbības stratēģija ir vērsta uz Latvijas humanitāro un sociālo zinātņu attīstības stiprināšanu, kas ir īpaši nozīmīga, veidojot zināšanu sabiedrību akadēmiskās un lietišķās pētniecības globalizācijas un konkurences apstākļos.

Starptautiskā konference „Kultūras Krustpunkti 2013” ir šīs stratēģijas daļa. Tās galvenā misija ir ne tikai publiskot Latvijai nozīmīgu, starptautiski aktuālu kultūras un mākslas jomas problēmu izpētes rezultātus, bet arī aktivizēt akadēmisko diskusiju, kas ļautu precizēt un paplašināt kultūras un mākslas nozīmes izpratni sabiedrībā kopumā. Atvērtība, starpnozaru sadarbība, savstarpēja lojalitāte, informētība un izpratne, kopīgo un atšķirīgo mērķu apzināšanās un respektēšana dažādu zinātņu disciplīnu, augstskolu, kultūras un mākslas nozaru komunikācijā ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem ne tikai Latvijas kultūras un mākslas zinātņu attīstībai, bet kultūras un citu sabiedrības dzīves sektoru produktīvai mijiedarbībai kopumā.

Divās konferences „Kultūras Krustpunkti 2013” norises dienās jauni un jau zinātnes un kultūras jomā pieredzējuši pētnieki iepazīstinās ar vairāk nekā 50 darbiem, kas tematiski apkopoti četrās darba sekcijās: tradicionālā kultūra un kultūr-antropoloģija; kultūras socioloģija, kultūrpolitika un radošā ekonomika; skatuves un audiovizuālās mākslas teorija; literatūras un tulkošanas teorija.

Starptautiskā konference „Kultūras Krustpunkti 2013”
1. novembris, LKA, Ludzas iela 24
2. novembris, Zirgu pasts, Dzirnavu iela 46