Meklēt
Izvēlne

Latvijas Kultūras akadēmija piedāvā iespēju apmeklēt izvēles studiju kursus

Līdz 2015. gada 16. februārim ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību būs iespēja pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā. Pieteikties aicināts ikviens, kurš vēlas papildināt savas zināšanas un profesionālo kvalifikāciju, apgūstot kursus dažādās valodās Latvijas un ārvalstu pasniedzēju vadībā. 

Kultūras akadēmija piedāvā studiju kursus dažādās zinātnes nozarēs un jomās: praktiskās runas māksla, franču teātra darbnīca, improvizācija, norvēģu valoda, itāliešu valoda mūzikā, aktiermeistarības pamati, ievads kultūras mantojuma studijās, reliģija un kultūra, kultūras mārketings, laikmetīgās skatuves mākslas videolektorijs, kultūras semiotikas speckurss, laikmetīgais teātris u.c. Pēc sekmīgas kursa apgūšanas un prasību izpildes tiek izsniegts apliecinājumu par apgūto studiju kursu.

Augstskolu, ar kurām Kultūras akadēmijai ir noslēgts sadarbības līgums (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departamentu, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžu; Rīgas Tehnisko universitāti), studentiem studiju kursu apmeklējums ir bez maksas. 

Ar visiem akadēmijas piedāvātajiem studiju kursiem iespējams iepazīties akadēmijas mājas lapā (klikšķināt šeit).

Reģistrēšanās kursu apmeklējumam notiek akadēmijas Studiju daļā (31.kab., agnese.treimane(abols)lka.edu.lv">,  tālr. 67140174).


Papildu informācija:
Aija Lūse
Latvijas Kultūras akadēmija
29107218
aija.luse(abols)lka.edu.lv">