Meklēt
Izvēlne

PAR STUDIJU PROCESA NORISI LMA NO 21. OKTOBRA LĪDZ 15. NOVEMBRIM

Latvijas Mākslas akadēmija saskaņā ar Ministru kabineta  2021. gada 20. oktobra rīkojumu Nr.748 "Grozījumi MK 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  nosaka pienākumu visiem studējošajiem, darbiniekiem un ārpakalpojuma veicējiem laikā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim ievērot sekojošus ierobežojumus:

  1. Laika posmā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim LMA studiju process tiek organizēts tikai attālināti.
  2. LMA nesniedz nekādus pakalpojumus (izziņu sniegšanu, bibliotēkas pakalpojumus, u.tml.) klātienē.
  3. Studējošiem ir pienākums regulāri sekot līdzi visām izmaiņām studiju procesā.