Meklēt
Izvēlne

LĪDZ 31. DECEMBRIM LMA STUDIJU PROCESS NOTIKS TIKAI ATTĀLINĀTI

Pēdējo nedēļu laikā ir novērojams Covid-19 saslimšanas gadījumu skaita pieaugums Latvijā. Lai mazinātu Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studējošo, docētāju, zinātnieku un atbalsta personāla veselības apdraudējumu uz laiku no 26. oktobra līdz 31. decembrim LMA personāla klātienes pakalpojumu sniegšana un studiju process tiek organizēts attālināti, saskaņā ar lekciju un nodarbību sarakstu un izmaiņām tajā. Vienīgais izņēmums ir praktiskās daļas apguve, proti, tās nodarbības, kuras nav iespējams noturēt attālināti, kurās praktiskie uzdevumi tiek veikti uz vietas, izmantojot LMA tehnoloģiskās iekārtas.