Meklēt
Izvēlne

PAR STUDIJU PROCESA NORISI LMA LĪDZ 11. JANVĀRIM

Ņemot vērā Ministru kabineta Rīgā 2020. gada 2. decembra ( publicētu 3. decembrī) rīkojumu Nr. 719 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"”, kas paredz, ka Ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, un nodrošināt mācības attālināti, izņemot individuālu augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei.

Sakarā ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu Latvijā un ierobežojumu pastiprināšanu, no 4. decembra līdz 11. janvārim LMA studiju process tiek organizēts sekojoši:

  • LMA tiek pārtraukta visa mācību procesa norise klātienē, tai skaitā semestra skašu vai citu pārbaudījuma formu organizēšana klātienē. Tiek pārtraukts arī studējošo patstāvīgais darbs LMA telpās un darbnīcās.
  • Katedras var organizēt individuālu augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, ievērojot, ka vienlaikus telpā drīkst uzturēties ne vairāk par divām personām;
  • LMA personāls, studējošie un apmeklētāji, ienākot un atrodoties LMA telpās, lieto sejas masku. 

Rūpēsimies par savu un apkārtējo kolēģu drošību!