Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmija iegūst papildu ESF finansējumu doktora studiju programmai

Latvijas Mākslas akadēmija ir to vienpadsmit augstākās izglītības institūciju vidū, kuras projekts iesniegumu atlases otrajā kārtā guvis apstiprinājumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" (1.1.2.1.2.).

Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas Mākslas akadēmija līgumu par finansējuma piešķiršanu noslēgusi 2012. gada 3. janvārī. Kopējais Latvijas Mākslas akadēmijai pieejamais finansējums ir 55 711 Ls, no kā ESF līdzfinansējuma apmērs ir 52 006 Ls un valsts budžeta finansējums - 3705 Ls. Projekts ilgs vienu gadu, un finansējums ir paredzēts 2012./2013. studiju gadam.

Līdzās Mākslas akadēmijai, ESF stipendijas turpmāk varēs saņemt arī Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, Rēzeknes Augstskolas, Ventspils Augstskolas, Banku augstskolas, kā arī Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas doktoranti visās izglītības tematiskajās grupās.

Patlaban 17 augstskolās tiek īstenoti pirmās atlases kārtas projekti. Kopumā aktivitātes ietvaros plānots nodrošināt ESF atbalstu 1600 doktorantiem.