Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmija paplašina sadarbību ar augstskolām Uzbekistānā

No 2014. gada 27. līdz 29. maijam noritēja Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālā vizīte Uzbekistānā, kuras ietvaros Taškentā tika atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas rektora profesora Alekseja Naumova izstāde „Rīga un pasaules pilsētas”. Piedaloties vizītē, profesors Aleksejs Naumovs tikās ar vairākām augsta ranga Uzbekistānas valsts amatpersonām un augstskolu vadītājiem, lai padziļinātu abu valstu sadarbību izglītības un kultūras jomās.

Izstādē „Rīga un pasaules pilsētas”, kas tika atklāta Taškentā notiekošā Uzbekistānas–Latvijas biznesa foruma ietvaros, bija aplūkojamas Alekseja Naumova plenērā gleznotās ainavas no pilsētām Eiropā, Āzijā un Amerikā. Izstādē bija skatāma arī Taškentas pilsētainava, kas gleznota 2013. gada oktobrī, kad profesors Aleksejs Naumovs apmeklēja Uzbekistānu, lai piedalītos „VII Taškentas Starptautiskajā laikmetīgās mākslas biennālē”. Profesoram Aleksejam Naumovam bija gods ar izstādi iepazīstināt Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu, Uzbekistānas ministru prezidentu Šavkatu Mirzijojevu (Shavkat Mirziyoyev) un pārējos foruma dalībniekus.

Līdzās vizītes ietvaros notiekošajam abu valstu biznesa forumam profesoram Aleksejam Naumovam kā Latvijas delegācijas dalībniekam bija iespēja piedalīties tikšanās ar Uzbekistānas ministru prezidentu Šavkatu Mirzijojevu, kultūras un sporta ministru Minkhajidinu Khodjimatovu (Minkhajidin Khodjimatov) un izglītības ministra vietnieku Farkhodu Rizajevu (Farkhod Rizaev). Ar augstajām amatpersonām pārrunātas iespējas padziļināt abu valstu sadarbību un veidot kontaktus un partnerības kopīgu projektu īstenošanai nākotnē.

Lai veicinātu dialogu un apmaiņu izglītības, mākslas un kultūras jomās, vizītes laikā profesors Aleksejs Naumovs tikās ar vairāku Uzbekistānas augstskolu un institūtu pārstāvjiem. Aktualizējot 2013. gada rudenī parakstīto memorandu par sadarbību starp Latvijas Mākslas akadēmiju un Nacionālo mākslas un dizaina institūtu Taškentā, noritēja tikšanās ar Institūta vadību. Panākta vienošanās 2015. gadā apmainīties ar izstādēm un sāktas sarunas par iespējamu pedagogu un studentu mobilitāti. Latvijas Mākslas akadēmijas un Nacionālā mākslas un dizaina institūta Taškentā sadarbības ietvaros iecerēts rast iespēju īstenot kopīgas vasaras prakses, līdzīgi kā tas šobrīd notiek Kuldīgā, kur glezniecības studenti piedalās vasaras praksē, kas īstenota sadarbībā ar Igaunijas, Lietuvas un Somijas mākslas augstskolām.

Apmeklējuma laikā profesoram Aleksejam Naumovam bija iespēja tikties arī ar Uzbekistānas Mākslu akadēmijas priekšsēdētāju profesoru Nuridinovu Akmalu (Nuridinov Akmal) un apmeklēt profesora personālizstādi Taškentā. Šī bija jau otrā abu augstskolu vadītāju tikšanās – pirmā norisinājās 2013. gada oktobrī Rīgā, kad profesors Nuridinovs Akmals iepazīšanās vizītē apmeklēja Latvijas Mākslas akadēmiju Uzbekistānas prezidenta Islama Karimova (Islam Karimov) oficiālās vizītes Latvijā laikā. Puses vienojušās tuvākajā nākotnē parakstīt sadarbības memorandu un tā ietvaros plānot radošas norises.

Vizītes laikā likti pamati sadarbībai vēl ar divām nozīmīgām augstākās izglītības institūcijām Uzbekistānā – tuvākajā nākotnē plānots parakstīt sadarbības līgumu ar Uzbekistānas Valsts mākslas un kultūras institūtu un izstrādāt sadarbības modeli ar Pasaules ekonomikas un diplomātijas universitāti, attīstot padziļinātu sadarbību tieši mākslas zinātnes jomā.