Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmija pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē piešķir goda locekļa nosaukumu – mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem

2015. gada 11. novembrī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Satversmes sapulcē mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem ir piešķirts Latvijas Mākslas akadēmijas goda locekļu nosaukums. Mecenāti ir pirmie mākslas, dizaina un kultūras jomas atbalstītāji, kuriem akadēmija piešķir goda locekļa nosaukumu.

LMA pirmo reizi akadēmijas pastāvēšanas vēsturē piešķir Latvijas Mākslas akadēmijas goda locekļa nosaukumu, un mecenāti Boriss un Ināra Teterevi to saņem par izciliem nopelniem un devumu mākslas, dizaina un kultūras jomā. LMA prorektors studiju un zinātniskajā darbā prof. Andris Teikmanis norāda, ka Mākslas akadēmija iedibinājusi goda nosaukuma piešķiršanu, atzīmējot 200. gadskārtu, kopš Latvijas kultūrtelpā sākusies zinātniska, sistemātiska interese par mākslu un mākslas vēsturi, kas saistāma ar Kurzemes literatūras un mākslas biedrības darbības aizsākumu 1815. gadā. Savukārt mecenātu Teterevu ieguldījums turpina biedrības aizsāktās tradīcijas, sekmējot Latvijas izglītības un kultūras izaugsmi.

Mākslas akadēmijas un Borisa un Ināras Teterevu fonda veiksmīgā sadarbība aizsākās 2011. gadā, kad tika iedibināta Latvijas Mākslas akadēmijas balva, kuras  mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina vai mākslas zinātnes laukā.

Tāpat ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu izveidots LMA stratēģiskās rīcības plāns periodam no 2012. līdz 2020. gadam, un LMA un Borisa un Ināras Teterevu fonda sadarbības ietvaros realizētajā izglītības izcilības stiprināšanas programmā tiek piešķirtas stipendijas un granti. Uz Mecenātes Ināras Teterevas stipendijām mākslā var pretendēt visu nodaļu bakalaura un maģistra programmu studenti. Šīs stipendijas ir īpašas, jo papildus ikmēneša naudas summai, studentiem tiek apmaksāti mācību braucieni uz ārvalstīm, bet studiju noslēgumā, atkarībā no pabeigtās programmas, sniedz atbalstu izstādes, grāmatas vai kolekcijas veidošanai. Tāpat tiek sniegti granti LMA studentu un pasniedzēju vizītēm Eiropā un LMA pasniedzēju granti kvalifikācijas un radošās kvalitātes celšanai.  Stipendijas piešķir projektiem, kuros par galveno mērķi tiek izvirzīta augstvērtīgas mākslas izglītības attīstība un konkurētspējas, kapacitātes un izcilības sekmēšana – gan LMA studentu sasniegumos, gan projektos, kas sekmē LMA atzīšanu un atpazīšanu starptautiskā mērogā.

Kopumā šo gadu laikā Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā ieguvuši 13 LMA studenti, ar fonda atbalstu īstenoti 23 LMA pasniedzēju radošie braucieni un 73 studentiem un 9 pasniedzējiem bijusi iespēja doties studiju vizītēs ārvalstīs.

Mecenāti Boriss un Ināra Teterevi ģimenes labdarības fondu dibinājuši 2010. gadā, lai veicinātu kultūras, mākslas un augstākās izglītības izcilību attīstību, kā arī lai sniegtu atbalstu sociālajā jomā, kopienu attīstības organizācijām un dzīvnieku aizsardzībai. Fonda atbalstītie labdarības projektu rezultāti aptver simtiem tūkstošu iedzīvotāju Latvijā un iedzīvotājus 10 citās valstīs teju visos kontinentos. Vairāk informācijas — www.teterevufonds.lv.

Borisam un Inārai Tetereviem ir piešķirts Latvijas valsts augstākais apbalvojums — Triju Zvaigžņu ordenis —, abi mecenāti atzīti par Gada rīdziniekiem, savukārt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, UNESCO Latvijas Nacionālās komisija un biedrība “ICOMOS Latvija” piešķīrusi Borisa un Ināras Teterevu fondam Kultūras mantojuma Gada balvas Īpašo balvu par mecenātismu. 2015. gadā abi mecenāti kļuvuši par “Eiropas gads attīstībai 2015” labās gribas vēstniekiem.