Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmija prezentēta Norvēģijā un uzsāktas sarunas par augstskolu sadarbību

2014.gada 4. un 5. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijas projektu vadītājas Vineta Kreigere un Māra Ādiņa apmeklēja Oslo Nacionālo mākslu akadēmiju un Bergenas Mākslas un dizaina akadēmiju, lai plānotu ciešāku sadarbību ar Norvēģijas mākslas augstskolām, veicinot studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.–2014. gada perioda programmas „Pētniecība un stipendijas” ietvaros. 

Vizītes laikā LMA projektu vadītājas iepazīstināja Norvēģijas kolēģus ar studiju procesu un starptautiskajām aktivitātēm Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī iepazinās ar abu Norvēģijas mākslas augstskolu studiju virzieniem, pieejamo aprīkojumu un starptautisko sadarbību. Vizītes laikā augstskolu pārstāvji vienojās par dialoga turpināšanu kopēja projekta izstrādei. 

Oslo Nacionālā mākslas akadēmija ir lielākā mākslas augstskola Norvēģijā, kurā īpaši aktīvi norisinās akadēmiskā personāla mobilitāte. Augstskolā ir sešas fakultātes – Dizaina, Mākslas un amatniecības, Mākslas (Fine Art), Dejas, Operas un Teātra fakultātes.

Bergenas Mākslas un dizaina akadēmija ir vadošā mākslas un dizaina augstskola Norvēģijā, kura iekļāvusies starptautiskos augstākās izglītības un pētniecības tīklos, tostarp – KUNO, kura dalībniece ir arī Latvijas Mākslas akadēmija. Bergenas Mākslas un dizaina akadēmija ir platforma visdažādāko mākslas veidu ideju attīstībai – performance, sociālās un telpiskās prakses, laikmetīgā amatniecība, vizuālās un skaņas kultūras, jaunie mediji, glezniecība, fotogrāfija un citi.