Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijā promocijas darbu aizstāvēs Inese Sirica

2015. gada 5. jūnijā plkst. 15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē tiks aizstāvēts Ineses Siricas promocijas darbs „Latvijas pūralāžu un skapju otējums”.

Norises vieta: LMA 10. telpa.

Recenzenti: Dr. art. Elita Grosmane, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Dr. art. Jānis Kalnačs, Vidzemes Augstskola, Dr. habil. philol. Janīna Kursīte - Pakule.

Ar promocijas darbu var iepazīties LMA bibliotēkā; ar kopsavilkumu var iepazīties šeit: