Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijā viesojas pasaules līmeņa dizaina profesionāļi Irjo Sotamā un Kun-Pyo Lee

2013. gada 20. maijā Latvijas Mākslas akadēmiju iepazīšanās vizītē apmeklēja divi izcili dizaina nozares profesionāļi – viens no Aalto Universitātes izveides iniciatoriem Somijā un Tondži (Tongji) Universitātes Šanhajā, Ķīnā, vadošajiem mācībspēkiem Irjo Sotamā (Yrjö Sotamaa) un profesors Kun-Pyo Lee, kurš bijis viceprezidents pazīstamajā elektronikas uzņēmumā „LG Electronics” un kurš patlaban vada Industriālā dizaina nodaļu Dienvidkorejas Zinātnes un tehnoloģiju institūtā. 

Latvijas Mākslas akadēmijā ārvalstu viesiem noritēja tikšanās ar rektoru prof. Alekseju Naumovu un prorektoru studiju un zinātniskajā darbā asoc. prof. Andri Teikmani. Irjo Sotomā dalījās pieredzē par Aalto Universitāti, kuras izveidē tika ieguldīti 750 miljoni eiro. Viesi ar Latvijas kolēģiem pārrunāja gaidāmās konferences „Augstākās izglītības internacionalizācija” tematiku un pauda pārliecību, ka sekmīgam darbam nepieciešama starpdisciplināra platforma, kas apvienotu dizaina, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības augstskolas. Tāpat šādu sadarbības formātu iedibināšanai un attīstībai nepieciešams valsts ieguldījums un zinātnes atvēršana starptautiskai sadarbībai.

Abi eksperti Rīgā viesojās, lai š.g. 21. maijā piedalītos Latvijas Universitātes Austrumāzijas pētniecības centra „AsiaRes” rīkotajā starptautiskajā konferencē „Augstākās izglītības internacionalizācija” un diskutētu par mūsdienīgas un uz zināšanu apmaiņu orientētas izglītības priekšnosacījumiem. Konferencē piedalījās starptautiski atzīti augstākās izglītības un politikas veidošanas eksperti no Somijas, Latvijas, Ķīnas, Dienvidkorejas un citām valstīm. Konferences mērķis ir pievērst sabiedrības un lēmumu pieņēmēju uzmanību iespējām, ko sniedz augstākās izglītības internacionalizācija ekonomikas izaugsmes kontekstā.

Prof. Irjo Sotamā spēlējis nozīmīgu lomu Somijas augstākās izglītības sistēmas reformēšanā un konferencē Rīgā dalījās šajā pieredzē ar Latvijas kolēģiem. Profesors uzskata, ka neliela valsts nevar atļauties uzturēt daudz vidēja līmeņa augstskolu, bet tai nepieciešamas nedaudzas, taču spēcīgas pasaules klases augstākās izglītības institūcijas. Pēc sekmīgi īstenotās Aalto Universitātes izveides profesors Sotamā veiksmīgi turpinājis akadēmisko darbu Ķīnā, tādējādi uzskatāmi demonstrējot vairāku kultūru līdzdarbošanās un savstarpējās mijiedarbības efektivitāti un nozīmi praksē.

Prof. Kun-Pyo Lee savas karjeras laikā korporatīvajā pasaulē izstrādājis pētniecības projektus daudziem pasaules vadošajiem uzņēmumiem un organizācijām, tostarp arī tehnoloģiju līderim „Samsung Electronics”, auto industrijas gigantam „Volkswagen” u.c. Prof. Kun-Pyo Lee publicējis vairāk nekā 350 rakstu un pētījumu un uzstājies vairāk nekā 150 konferencēs visā pasaulē.