Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas balva 2011

2011. gada 21. septembrī jaundibinātās Latvijas Mākslas akadēmijas balvas pasniegšanas ceremonijā tika piešķirta "Mākslas Akadēmijas balva 2011" Džemmai Skulmei, Laimai Slavai un Jānim Avotiņam. Pēc žūrijas komisijas lēmuma katrs no laureātiem tika izvirzīts vienā no trim vecuma grupām, konkurējot ar kopā 35 balvas pretendentiem.

Laureāti saņem pŗemiju 1500.00 Ls apmērā pēc nodokļu apmaksas, kā arī Mākslas akadēmijas zelta kroni. Līdz 2011. gada 12. oktobrim LMA aulā bija apskatāma visu 35 nominantu darbu izstāde.

Balva dibināta ar mērķi apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes laukā, katalizēt jaunas idejas un veicināt potenciālu projektu īstenošanu. Tā piešķirama ievērības cienīgiem mākslas, dizaina vai mākslas zinātnes pārstāvjiem, kuru veikums var iedvesmot topošos māksliniekus un pētniekus jauniem sasniegumiem un, kuru darbībai pateicoties, jaunieši, beidzot studijas Mākslas akadēmijā, var nokļūt aktīvā, veselīgā mākslas dzīvē.

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs: „Latvijas Mākslas akadēmija pirmo reizi tās vēsturē nodibinājusi balvu, kuru kā atzinību un pateicību piešķir tiem absolventiem, kuri Latvijas kultūrai nesuši nozīmīgu ieguldījumu, bagātinot un reprezentējot Latvijas kultūras ainu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Lai nodrošinātu objektīvu spriedumu, Latvijas Mākslas akadēmija šo balvu piešķir absolventiem, kuri nav līgumsaistībās ar Akadēmiju. Mums ir patiess lepnums par tām Latvijas mākslas ikonām, kuru vārdi ir nozīmīgi mūsu tautas kultūras veidošanā. Jo vairāk esam lepni par to, ka jebkura no šīm spilgtajām personībām kādreiz bijusi mūsu Akadēmijas students. Pateicos Teterevu fondam par atbalstu balvas izveidošanā un novēlu pašreizējiem Akadēmijas studējošajiem darboties mākslas laukā ar tādu enerģiju un atdevi, lai arī viņu biogrāfiju nākotnē rotātu prestižā Latvijas Mākslas akadēmijas balva".

„Mēs augstu vērtējam cilvēkus, kas savā dzīvē ir radoši, rosīgi un neapstājas pie padarītā, bet sniedzas pēc izcilības. Mākslas joma man personīgi ir ļoti tuva, tādēļ es ļoti priecājos, ka iedibinot Latvijas Mākslas akadēmijas balvu, mums ir iespēja sniegt atbalstu izciliem Latvijas māksliniekiem," saka mecenāte Ināra Tetereva.

Saskaņā ar nolikumu balvai varēja izvirzīt jebkuras nozares akadēmijas absolventus, kuri uz doto brīdi nav LMA pasniedzēju, studentu vai personāla sastāvā. Pretendentus izvirzīja 14 Latvijas Mākslas akadēmijas katedras, izvērtējot viņu ieguldījumu Latvijas kultūras sfērā, veicinot starptautisko atpazīstamību un attīstot akadēmisko mākslas izglītību. Katras nodaļas pretendenti izvirzīti trīs paaudžu robežās, attiecīgi - vecumā līdz 35 gadiem, no 35 līdz 65 gadiem, no 65 gadiem.

Šī gada Latvijas Mākslas akadēmijas balvai ir izvirzīti sekojoši pretendenti vecumā no 65 gadiem: Džemma Skulme, Aleksandrs Stankēvičs, Edīte Pauls-Vīgnere, Aivars Gulbis, Pēteris Martinsons, Arnolds Vilbergs, Gunārs Glūdiņš, Ilmārs Blumbergs, Gunārs Zemgals, Imants Lancmanis; no 35 līdz 65 gadiem: Miervaldis Polis, Māris Subačs, Pēteris Sidars, Ojārs Feldbergs, Inese Brants, Dace Vaivare, Marta Ģibiete, Ivars Mailītis, Mareks Birznieks, Andris Breže, Monika Inese Pormale, Laima Slava, Saiva Kuple; līdz 35 gadiem: Jānis Avotiņš, Pauls Liepa, Rolands Krutovs, Ginters Krumholcs, Elīna Titāne, Mare&Rols, Rolands Vēgners, Armands Jēkabsons, Evelīna Deičmane, Reinis Suhanovs, Ieva Astahovska, Inga Grīnberga.

Izvirzīto pretendentu nominēšanai LMA balvai ir izveidota žūrijas komisija: LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs, Borisa un Ināras Teterevu fonda dibinātāja Ināra Teterova, Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Dr. phil. Arnis Rītups, LMA prorektors prof. Kristaps Zariņš, LMA Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs prof. Aigars Bikše, LMA Audio-vizuālo mediju nodaļas vadītājs asoc. prof. Jānis Murovskis, LMA Mākslas zinātnes nodaļas vadītājs prof. Dr. Eduards Kļaviņš.

No 2011. gada 21. septembra līdz 12. oktobrim LMA aulā notiks visu pretendentu darbu izstāde. Ekspozīciju veido pašu mākslinieku izvēlētie darbi, kas ir viņu daiļrades atpazīstamības kanons. Izstādē tiek pārstāvētas visu 14 apakšnozaru specifiskās mākslas formas, katram māksliniekam ļaujot izvēlēties kā to prezentēt, kamdēļ tiek dažādots ierastais mākslas eksponēšanas veids.

Mākslas Akadēmijas balvas autors: LMA Metāldizaina katedras vadītājs prof. Juris Gagainis sadarbojoties ar LMA Metāldizaina apakšnozares maģistrantūras programmas studenti Viktoriju Mālnieci.