Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas rekonstruētajā korpusā nr. 2 skatāma Maģistrantūras diplomandu izstāde "Migrācija"

Latvijas Mākslas akadēmija ar prieku paziņo, ka noslēgumam tuvojas viens no vērienīgākajiem Akadēmijas īstenotajiem projektiem – ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu sekmīgi veikta saimniecības ēkas rekonstrukcija.

Ēkā jau sākot no 2012. gada septembra būs pieejamas dažādām funkcijām piemērojamas mācību telpas. Būvniecības darbu noslēgums un ēkas nodošana ekspluatācijā tiek atzīmēta ar Maģistrantūras diplomandu izstādi „Migrācija”, kas rekonstruētajā ēkā - Mākslas akadēmijas korpusā nr. 2 - ir skatāma no 2012. gada 7. septembra līdz 27. septembrim. Izstāde piedāvā apmeklētājiem iespēju iepazīties ar jaunākās mākslinieku un dizaineru paaudzes radošajiem darbiem. Paldies visiem partneriem un atbalstītājiem, pateicoties kuru ieguldītajam darbam, enerģijai un entuziasmam veiksmīgi īstenota saimniecības ēkas rekonstrukcija, tapusi izstāde un izdota gadagrāmata 2012!

Izstāde „Migrācija” ir jau ceturtā Maģistrantūras diplomandu ekspozīcija, kas ik gadu aktualizē kādu studentu darbos rodamu vienojošo elementu. Šogad mākslas darbu skates vadmotīvs ir migrācija, kas sevī ietver plašu nozīmju skaidrojumu vārdam „kustība”. Izstādē piedalās Elīna Alka, Māris Upzars, Kristīne Urbanaviča, Zane Veldre, Adriana Vīgnere, Ieva Bondare, Dārta Hofmane, Tatjana Krivenkova, Solvita Dūdiņa, Ilona Ražinska, Agnese Gedule, Liene Mackus, Raitis Stiuka, Reinis Helmanis, Baiba Linga-Bērziņa, Visvaldis Asaris, Indra Merca, Oskars Pavlovskis, Brigita Zelča, Elīza Ceske-Feldmane, Kristiana Kalniņa un Lāsma Simsone. ABLV Charitable Foundation, pateicoties kura atbalstam tapusi diplomandu izstāde un izdota Mākslas akadēmijas gadagrāmata 2012, nodrošina arī skatītāju simpātijas balvu 300.00 Ls apmērā. Balvas saņēmējs tiks noteikts bankas darbinieku balsojuma rezultātā un tiks paziņots izstādes noslēgumā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, kura ietvaros veikta saimniecības ēkas rekonstrukcija, mērķis ir atbilstoši mūsdienu labākajai praksei modernizēt Latvijas Mākslas akadēmijas infrastruktūru un aprīkojumu, nodrošinot studiju iespējas arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros tiek pilnveidots Mākslas akadēmijas bibliotēkas aprīkojums un iegādātas jaunas iekārtas, mācību darbam nepieciešamie piederumi un tehnoloģijas. Īstenotās projekta aktivitātes Mākslas akadēmijai sniedz iespēju būtiski uzlabot studiju kvalitāti, turpinot piedāvāt konkurētspējīgu pasaules līmeņa izglītību mākslā, dizainā un mākslas zinātnē.

Beidzoties objekta būvniecības un iekārtošanas darbiem, 1948. gadā celtajā ēkā jau sākot no 2012. gada septembra ir pieejamas daudzfunkcionālas studiju telpas. Daļā ēkas tiek iekārtota studija darbam ar attēlu digitālā vidē, ietverot gan statisku, gan kustīgu vizuālu materiālu. Ēkā atrodas arī zāle starpdisciplinārām studijām, kas īpašos gadījumos tiks izmantota izstāžu, konferenču un citu nozīmīgu vietēja un starptautiska mēroga pasākumu norisei.

Rekonstruēto korpusu veido divus stāvus augsts apjoms. Telpu kopējā platība ir 549 m2, ko papildina izbūvēts ekspluatējams jumts 115 m2 platībā. Ieeja ēkā ir nodrošināta pa slīpām plaknēm, kas padara būvi pieejamu arī personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Kā žurnāla „Latvijas būvniecība” 2/2012 numurā raksta arhitektu biroja „SZK un partneri” arhitekts Andis Sīlis: „Renovācijas projektā izdevies rast veidu, kā, respektējot līdzās esošās vēsturiskās kvalitātes, radīt harmonisku un laikmetīgu pievienoto vērtību. Saimniecības ēkas arhitektoniskā risinājuma ideja balstīta uz kontekstuālisma un ilgtspējības principu, turklāt ar minimāliem līdzekļiem sasniedzot vizuāli efektīvu formas un funkcijas simbiozi.”

„Pateicoties ciešajai sadarbībai ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un piesaistītajam Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumam, Mākslas akadēmija varēs turpināt pilnveidot studiju kvalitāti, saglabājot uzņemto kursu uz pastāvīgu attīstību un izglītības izcilību. Īpašu pateicību vēlos izteikt sadarbības partneriem – SIA „Abora”, SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” un vienam no vadošajiem Latvijas arhitektiem Andim Sīlim – par Mākslas akadēmijas saimniecības ēkas rekonstrukcijā ieguldīto milzīgo darbu un enerģiju. Tieši pateicoties partneru entuziasmam un profesionalitātei, ēkas rekonstrukcija norit tik veiksmīgi un Rīgas pilsētvidē varēs ienākt mūsdienīga arhitektūra, kas organiski papildinās arhitekta Vilhelma Bokslafa 20. gadsimta sākumā projektēto vēsturisko Mākslas akadēmijas ēku,” saimniecības ēkas rekonstrukciju vērtē Latvijas Mākslas akadēmijas rektors profesors Aleksejs Naumovs.

Projekts „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” tiek īstenots darbības programmas 2007.- 2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1. prioritātē „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.2. pasākumā „Augstākās izglītības infrastruktūra”, 3.1.2.1. aktivitātes 3.1.2.1.1. apakšaktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”.

Vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011 tika parakstīta 2010. gada 19. maijā, savukārt rekonstrukcijas ietvaros veicamie būvdarbi tika uzsākti 2011. gada jūnijā. Projekts noslēgsies 2012. gada 31. septembrī.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 1 016 154,00 lati, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 863 730,00 latu (85% no projekta finansējuma), valsts budžeta finansējums 72 858,00 lati (7,17% no projekta finansējuma), cits publiskais finansējums - 79 566,00 lati (7,83% no projekta finansējuma).

Latvijas Mākslas akadēmijas saimniecības ēkas rekonstrukcija Kalpaka bulvārī 13, Rīgā:
- Ģenerāluzņēmējs: SIA „Abora”
- Arhitektūra: Andis Sīlis, Guntis Ziņģis, Pēteris Kļava (SIA „SZK un partneri”)
- Konstrukcijas: SIA „MDK konstruktori”
- Būvuzraudzība: SIA „Celtniecības kvalitātes aģentūra”
- Darbuzņēmēji: SIA „Moduls Rīga” – EL un VS tīkli, SIA „Mehāniskās sistēmas” – ŪK, AVK, SIA „Arčers” – fasāžu sistēmu montāža, SIA „starpsiena.lv” – iekšdurvju, kustīgo un fiksēto apdares paneļu, iebūvēto mēbeļu izgatavošana
- Apjoma fasādes – stikla alumīnija sistēmā Schueco FW 50+

Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūras diplomandu izstādes „Migrācija” darba laiki:
Otrdien, trešdien, piektdien, sestdien: 11:00 - 18:00
Ceturtdien: 11:00 - 19:00
Pārtraukums: 14:30 - 15:00
Svētdien, pirmdien: slēgts

Ieeja bez maksas.

Izstādes „Migrācija” norises vieta:
Latvijas Mākslas akadēmijas korpuss nr. 2, Kalpaka bulvāris 13, Rīga
(visērtākā piekļuve – no Mākslas akadēmijas pagalma puses)

Paldies partneriem un atbalstītājiem, pateicoties kuru ieguldījumam sekmīgi noritējusi Latvijas Mākslas akadēmijas saimniecības ēkas rekonstrukcija, tapusi izstāde „Migrācija”, publicēta gadagrāmata 2012 un atklāšanas vakarā š.g. 6. septembrī tika rīkota Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta kontaktbirža:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, SIA „Abora”, SIA „SZK un partneri”, SIA „AIG”, AB.LV Charitable Foundation, VIAA, LR Kultūras ministrija, LIAA, TPK, Antalis u.c.


Par rekonstruēto Mākslas akadēmijas saimniecības ēku un ar to saistītām tēmām sīkāk var lasīt arī interaktīvajā platformā A4D.lv (klikšķināt šeit), žurnāla „Latvijas Būvniecība” š.g. marta/aprīļa numurā (klikšķināt šeit), kā arī žurnālā „Dizaina Studija” (Nr. 31, 2011).

Atskatīties uz jaunā Mākslas akadēmijas korpusa atklāšanas pasākumu, kas norisinājās š.g. 6. septembrī, iespējams LMA mājas lapā (klikšķināt šeit), kā arī LMA Studentu pašpārvaldes blogā (klikšķināt šeit), kultūras un mākslas portālā Arterritory (klikšķināt šeit), žurnālā „Ir” (klikšķināt šeit), portālā Easyget.lv (klikšķināt šeit).