Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas rektora profesora Alekseja Naumova vizīte Somijā

2014. gada 19. maijā Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs apmeklēja Helsinkus, piedaloties kultūras ministres Daces Melbārdes un ekonomikas ministra Vjačeslava Dombrovska darba vizītē Somijā.

Uzturoties Somijā, viesi no Latvijas apmeklēja Ālto Universitāti (Aalto University), ar kuras Mākslas, dizaina un arhitektūras skolu Latvijas Mākslas akadēmijai ir cieša sadarbība „Erasmus” programmas ietvaros, studentiem un pedagogiem regulāri turp dodoties studiju vai prakses mobilitātē. Ālto Universitātē delegācija no Latvijas tikās ar tās viceprezidentu Hannu Seristo (Hannu Seristö). Apmeklējuma laikā tika pārrunāta Ālto Universitātes tapšanas pieredze – universitāte darbību uzsāka 2010. gadā, apvienojoties trim augstskolām – Helsinku Ekonomikas augstskolai (Helsinki School of Economics), Helsinku Tehnoloģiju universitātei (Helsinki University of Technology) un Helsinku Mākslas un dizaina universitātei (University of Art and Design Helsinki). Konstatēts, ka augstskolu apvienošanas procesā ieguldīti ievērojami finanšu līdzekļi, taču Ālto Universitātes struktūrvienības, lai arī apvienotas vienā organizācijā, ikdienā lielā mērā strādā neatkarīgi viena no otras.

Vizītes laikā noritēja tikšanās arī ar Somijas Kultūras ministrijas valsts sekretāru Kari Antilu (Kari Antilla) un tika apmeklēta dizaina platforma „Aalto Design Factory”, tehnoloģiju iesācējuzņēmumu atbalsta programma jeb akselerators „Startup Sauna” un Somijas VTT Tehnisko pētījumu centrs (VTT Technical Research Center for Finland).

Ar partneriem Somijā tika pārrunāti tādi Latvijas Mākslas akadēmijai aktuāli jautājumi kā radošās industrijas attīstība un iespējas nozarei piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Tika atzīmēts, ka Latvijai, atšķirībā no Lietuvas, Igaunijas un Somijas, Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā nav paredzēti līdzekļi nopietnam radošās industrijas attīstības atbalstam, par ko Somijas puse pauda lielu pārsteigumu. Vizītes ietvaros prof. Aleksejs Naumovs pārrunāja ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem iespēju Latvijas Mākslas akadēmijai piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu sadales plānošanā, lai tiktu pārstāvēta arī kultūras un radošās industrijas nozare un rasta iespēja pamatot nepieciešamību nozarei saņemt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.

Sarunā ar Somijas Kultūras ministrijas valsts sekretāru Kari Antilu tika atzinīgi vērtēta Starptautiskās mākslas, dizaina un mediju augstskolu asociācijas (CUMULUS) darbība un kontakti, kas starp augstskolām un valstīm būvēti asociācijas rīkoto pasākumu ietvaros. Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs ar partneriem Helsinkos pārrunāja iespējas nākotnē īstenot konkrētus sadarbības projektus, piemēram, iespēju Rīgā uzņemt Ālto Universitātes pedagogu vieslekcijas un īstenot pieredzes apmaiņas projektus ar „Aalto Design Factory” un „Startup Sauna”.

Vizītē no Latvijas piedalījās arī Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Liepiņš, Kultūras ministrijas Radošo industriju nodaļas vadītāja Signe Adamoviča un Rīgas Tehniskās universitātes prorektors Tālis Juhna.