Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas studenti gūst panākumus konkursa izstādē "Jā/NeATKARĪBA"

Sveicot Latviju 95. dzimšanas dienā, un sniedzot laikmetīgu, māksliniecisku un sociāli aktīvu skatījumu uz Latvijas neatkarību, Jūrmalas kultūras centrs un Mākslinieku nams rudens sākumā aicināja māksliniekus piedalīties konkursa izstādē „Jā/NeATKARĪBA”.

Konkursam darbus bija iesnieguši 66 autori, un kopā bija iesniegti 114 darbi. Žūrija ekspozīcijai atlasīja 44 autoru 54 darbus, kas ir izstādīti gan Jūrmalas pilsētas domes vestibilā, gan Mākslinieku namā.

Izstādes atklāšanā š.g. 13. novembrī Mākslinieku namā tika paziņoti konkursa rezultāti, un starp laureātiem ir vairāki Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Trešo vietu konkursā saņēma Askolds Darnopihs (Glezniecības apakšnozare, 3. kurss) par darbu „Daugava” un Līga Spunde (Vizuālās komunikācijas apakšnozare, 4. kurss) par darbu „Šķidrauts”. Žūrijas atzinību ieguva arī Ilze Laizāne (Grafikas apakšnozare, maģistra programmas 2. kurss) par darbu „Cīņa, neatkarība, brīvība” un Mareks Kolāts (Vizuālās komunikācijas apakšnozare, 2. kurss) par darbu „Nārsta laiks”. Latviešu sapņa balvu „Kārklu latvietis” saņēma Monta Apsāne (Vizuālās komunikācijas apakšnozare, 3. kurss) par darbu „Neredzamus kalnus gāzt”.

Žūrijā strādāja Aiga Dzalbe – mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas docente; Dagmāra Beitnere – Dr. sc. soc. LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece; Ieva Lejasmeijere – mākslas zinātniece; Jānis Spalviņš – mākslinieks, Starptautiskās mākslas asociācijas Latvijas Nacionālās komitejas vadītājs, EAA izpildkomitejas loceklis, LMA, Liepājas universitātes, RISEBA pasniedzējs; Jānis Krievs – gleznotājs, dizainers, dizaingrafiķis.

Konkursa izstāde Jūrmalas pilsētas domes vestibilā būs apskatāma līdz 2013. gada 6. decembrim. Izstāde Mākslinieku namā būs skatāma līdz 7. decembrim.

Attēlā: Līga Spunde pie sava darba.