Meklēt
Izvēlne

Latvijas mākslas vēstures pētnieku publikācijas jaunākajā Igaunijas žurnālā “Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture”

allinā izdots žurnāla “Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture” tematiskais numurs  “Representing Art History in the Baltic Countries: Experiences and Prospects”  (2018, 27. sēj., Nr. 1–3). Mākslas vēstures institūta vadošās pētnieces Dr. Kristiānas Ābeles sastādītais izdevums ir 2016. gadā LMA notikušās Baltijas mākslas vēsturnieku konferences pētījumu apkopojums angļu valodā. Pamatrakstu autoru lokā ir vairāki LMA darbinieki, studenti un absolventi:  Kristiāna Ābele, 2015. gadā doktora grādu ieguvusī Baiba Vanaga un doktora programmas studente Ieva Kalnača, kā arī maģistra programmu absolvējusī Ieva Astahovska.
Savukārt Mākslas vēstures institūta vadītājs un emeritētais profesors Eduards Kļaviņš atklāj savu pieredzi izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” veidošanā pēc 5. sējuma izdošanas, bet vadošā pētniece Dr. Stella Pelše sniedz ieskatu mākslinieku personības atspoguļojuma tendencēs 21. gadsimta sākumā izdotajās monogrāfijās. Žurnāla galvenā redaktore ir Dr. Virve Sarapika (Virve Sarapik), izdevējs – Igaunijas Mākslas vēsturnieku un kuratoru biedrība.