Meklēt
Izvēlne

LĪDZ 22. OKTOBRIM IZSLUDINĀTS 'LATVIJAS VALSTS MEŽU STIPENDIJAS KONKURSS MĀKSLĀ'

Jau piekto gadu Latvijas Mākslas akadēmijas studenti tiek aicināti piedalīties stipendiju konkursā “Latvijas valsts mežu stipendija mākslā”, kuru rīko AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju.

Konkursa dalībniekiem glezniecības darbā jāveido asociācijas par mākslas mijiedarbību ar vides ilgtspējīgu attīstību. Konkursa ietvaros studentiem jāsaista jaunrade ar meža augošo lomu Latvijas tautsaimniecībā.

Vienreizējās stipendijas apjoms konkursa uzvarētājam ir 1500 eiro (summā iekļauti nodokļi).

  • Konkursā var piedalīties sekmīgie LMA studenti, iesniedzot vienu līdz divas radošās kompozīcijas glezniecībā, kas atbilst konkursa radošajam uzdevumam.

Darbi konkursam jāiesniedz LMA Ārlietu un izstāžu daļā (LMA 1. stāvs 7. kabinets) 2021. gada 22. oktobrī no plkst. 11.00 – 15.00.

  • Darbiem jāpievieno aizpildīta konkursa pieteikuma anketa un darba idejas apraksts. Darbu izmēriem nevajadzētu pārsniegt 2 x 3 m. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka konkursa rīkotāji var iesniegtos darbus reproducēt un izmantot publicitātes nolūkos.

Pietikuma anketa elektroniski jānosūta uz e-pastu līdz 2021. gada 22. oktobrim (ieskaitot).

Pretendentu iesniegtie darbi tiks izlikti izstādē “Latvijas valsts mežu stipendija mākslā 2021”, kura būs apskatāma LVM klientu centrā Rīgā, Vaiņodes ielā 1, no 2021. gada 2. – 30. novembrim.  Konkursa uzvarētājs – stipendijas ieguvējs tiks paziņots konkursa izstādes noslēgumā 2021. gada 26. novembrī.

Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem žūrijas komisija, vērtējot pretendentu māksliniecisko profesionalitāti un darbu atbilstību konkursa radošajam uzdevumam. Stipendijas konkursa darbus vērtēs trīs LMA un trīs LVM pārstāvji.