Meklēt
Izvēlne

LIAA RADOŠO INDUSTRIJU INKUBATORS IZZIŅO 2020.GADA RUDENS UZŅEMŠANU

Uzņēmumi, kuri izstrādājuši inovatīvus produktus vai pakalpojumus radošo industriju jomās un vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību, aicināti pieteikties uzņemšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Radošo industriju inkubatorā. Pieteikumus pirmsinkubācijas (PINK) un inkubācijas (INK) programmās varēs iesniegt no 1. līdz 20. septembrim. PINK programmā uzņems 20 topošos uzņēmējus, bet inkubācijas programmā - 7 uzņēmumus.

“Mēs zinām, ka Latvijā ir daudz radošu un talantīgu cilvēku, kuru biznesa idejas var būt konkurētspējīgas un eksportspējīgas,”

atzīmē Radošo industriju inkubatora vadītāja Karine Kalniņa, aicinot pieteikties radošo industriju pārstāvjus ar ambīcijām attīstīt savu biznesa ideju pasaules mērogā.

Radošo industriju inkubatora dalībniece Elizabete Palasiosa no SIA “Story Hub” akcentē, ka otrs labākais lēmums uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē pēc dibināšanas bija pieteikums inkubatoru programmai, jo dalība inkubatorā ir viena no vērtīgākajām iespējām, ko izmantot sava biznesa attīstībai Latvijā, savukārt SIA “Aretai” vadītājs Jānis Irbe secina, ka, esot inkubatorā, biznesa attīstība notiek  ātrāk.

Pirmsinkubācijas programma piemērota jaunajiem uzņēmējiem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu produktu vai pakalpojumu, bet inkubācijas programmā aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kuri jau ir izstrādājuši savus produktus vai pakalpojumus un uzsākuši saimniecisko darbību.

Biznesa inkubatori piedāvā tā dalībniekiem ne vien bezmaksas apmācību iespējas, mentoru konsultācijas un kopstrādes telpas, bet arī grantus līdz 50 % no attiecināmajām izmaksām dažādu pakalpojumu apmaksai un ražošanas iekārtu iegādei. Izejmateriālu iegādei uzņēmumi var piesaistīt līdzfinansējumu 30 % apmērā no attiecināmajām izmaksām. Jāuzsver, ka atbalsts neatmaksājamu grantu veidā uzņēmumiem ir pieejams jau no uzņemšanas inkubatorā. Šobrīd katrs trešais inkubatora uzņēmums eksportē savas preces vai pakalpojumus. Nozīmīgākās eksporta valstis šobrīd ir Lielbritānija, Igaunija, Vācija un ASV.

49 % no inkubatora dalībniekiem ir izmantojuši finansiālo atbalstu, piemēram, produkta prototipa un dizaina izstrādei, grāmatvedības, loģistikas, juridiskajiem, mārketinga pakalpojumiem, telpu īres izmaksām, iekārtu un izejmateriālu iegādei. Inkubatora sniegtais finansiālais atbalsts nav aizdevums, bet gan līdzfinansējums uzņēmuma attīstībai un katrs uzņēmums var saņemt atbalstu līdz pat 200 tūkstošiem eiro. Jāuzsver, ka inkubatora uzņēmumi paši izvēlas pakalpojumu sniedzēju, veicot cenu aptauju un ievērojot interešu konflikta neesamības prasības saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru.

Inkubācijas programma piemērota uzņēmumiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā ne ilgāk par 3 gadiem. Inkubācijas dalībnieku un Radošo industriju inkubatora kopīgais uzdevums ir attīstīt produktus un pakalpojumus, kā arī palielināt inkubācijas dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē tie kļūtu par globāli konkurētspējīgiem un eksportējošiem uzņēmumiem. Šobrīd 50 % no inkubatora dalībniekiem rada fiziskus produktus, bet otra daļa sniedz pakalpojumus, piemēram, apmācības digitālo platformu veidā, veido audiovizuālo saturu un darbojas izklaides industrijā. Četri inkubatora dalībnieki savā darbības jomā apvieno dizainu un tehnoloģijas.

LIAA biznesa Inkubatori ir Latvijas Republikas un Eiropas Savienības atbalsta programma, kura ir veidota, iedvesmojoties no jaunuzņēmumu biznesa kultūras un darba metodoloģijas. Apmācības ir organizētas brīvā formātā, fokusējoties uz uzņēmēju interesēm un apgūstamo zināšanu nepieciešamību. Tā ir lielākā jauno uzņēmumu kopiena un kontaktu tīkls Latvijā ar pieeju LIAA pārstāvniecībām 18 pasaules valstīs.

Vairāk informācijas par biznesa inkubatoru programmu un pieteikšanās kārtību var iegūt LIAA tīmekļa vietnē šeit LINKS