Meklēt
Izvēlne

LĪDZ 29. OKTOBRIM IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ VAKANTĀM AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTAJĀM LEKTORA AMATA VIETĀM:

 • 1 lektora amata vieta – vizuālajā mākslā, glezniecības-restaurācijā (LMA Latgales filiālē);
 • 1 lektora amata vieta – vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecībā (LMA Latgales filiālē);
 • 1 lektora amata vietu – audio-vizuālajā mediju mākslā, scenogrāfijā;
 • 1 lektora amata vietu – audio-vizuālajā mediju mākslā, Kustība. Attēls. Skaņa.

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTO DOCENTA AMATA VIETU:

 • 1 docenta amata vietu – humanitārajās zinātnēs, mākslas pedagoģijā.

IESNIEDZAMO DOKUMENTU SARAKSTS:

 1. Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
 2. CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums);
 3. pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
 4. izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
 5. pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
 6. katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
 7. pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus (kursu apraksti jāievada LMA LAIS sistēmā).

Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.

PRASĪBAS:

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) no 2021. gada 29. septembra līdz 29. oktobrim, (darba dienās), no plkst. 11.00 līdz 16.30. (iepriekš vienojoties zvanot pa telefonu 28314173). Informācija pa tālruni: 6 7321892.