Meklēt
Izvēlne

LMA AICINA PIETEIKTIES ATBALSTA FINANSĒJUMAM SAISTĪBĀ AR INDIVIDUĀLAJIEM ZINĀTNISKAJIEM SASNIEGUMIEM

Jau trešo gadu Latvijas Mākslas akadēmija ir radusi iespēju novērtēt un ar finansiālu atbalstu pateikties LMA akadēmiskajam un zinātniskajam personālam, kā arī doktorantūru programmās studējošajiem, par šogad paveikto zinātniskajā darbā un mākslinieciski radošo projektu realizācijā.

Lai pieteiktos atbalsta finansējumam, LMA aicina līdz 2023. gada 15. decembrim iesniegt "Atskaiti" par individuālajiem zinātniskajiem un mākslinieciski radošo projektu sasniegumiem laika periodā no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. novembrim. Informācijas par atbalsta pasākumiem un kārtību, skatīt pielikumā - Nolikums par individuālā zinātniskā snieguma, tā pārvaldīšanu, mākslinieciski radošo projektu īstenošanas finansēšanu un koeficientu aprēķināšanu.
Atskaiti nosūtot uz e-pastu  vai personīgi iesniedzot rektorātā ar norādi – “Prēmēšanas finansējuma izskatīšanai”.
Pielikumu nr.1 jāiesniedz word.doc formātā.