Meklēt
Izvēlne

LMA AICINA PIETEIKTIES ATBALSTA FINANSĒJUMAM SAISTĪBĀ AR INDIVIDUĀLAJIEM ZINĀTNISKAJIEM SASNIEGUMIEM

Latvijas Mākslas akadēmijā ir izveidots un apstiprināts nolikums par “LMA Individuālā zinātniskā snieguma, tā pārvaldīšanu, mākslinieciski radošu projektu īstenošanas finansēšanu un koeficientu aprēķināšanu”. Uz individuālā snieguma finansējumu var pretendēt tikai LMA personāls. Individuālā snieguma finansējums tiek aprēķināts, balstoties uz pieteicēja iesniegto zinātniskās darbības pārskatu atbilstoši pieteikuma veidlapai (skat. pielikumā).

Lai pieteiktos atbalsta finansējumam, LMA aicina līdz 2021. gada 6. decembrim iesniegt atskaiti par individuālajiem zinātniskajiem sasniegumiem laika periodā no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. novembrim. Atskaiti nosūtot uz e-pastu  vai personīgi iesniedzot rektorātā ar norādi –  “Prēmēšanas finansējuma izskatīšanai”, LMA prorektorei studiju darbā Antrai Priedei.