Meklēt
Izvēlne

LMA AICINA IEPAZĪT JAUNO STARPTAUTISKO MAĢISTRA PROGRAMMU PAKALPOJUMU DIZAINĀ

Jauno starptautisko maģistra līmeņa studiju programmu pakalpojumu dizainā – “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” (Service Design Strategies and Innovations, SDSI) – tās veidotāji cer uzsākt 2021. gada rudenī. Š.g. 29.aprīlī plkst. 16:00 tiks rīkots pirmais tiešsaistes seminārs interesentiem un studētgribētājiem, kuri aicināti reģistrēties dalībai seminārā studiju programmas mājas lapā www.sdsi.ma. SDSI absolventi būs gatavi kļūt par daudzpusīgiem pārmaiņu ieviesējiem gan publiskā, gan privātā sektora pakalpojumu organizācijās un pielietot stratēģiskā dizaina, vadības un radošas līderības prasmes.

Pakalpojumu dizaina eksperte, Lapzemes Universitātes Somijā Dizaina fakultātes dekāne Satu Mettinena (Satu Miettinen) saka: “SDSI ir studiju programma ar skatu nākotnē, kas Baltijas un Ziemeļvalstīs palīdzēs veidoties zinošu, prasmīgu pakalpojumu dizaina ekspertu paaudzei. Absolventi spēs veidot pakalpojumu pieredzes risinājumus, pielietojot visaptverošu pieeju un starpdisciplināru skatījumu. Studentiem no valstīm ārpus Eiropas šī programma sniegs lieliskas iespējas iepazīties ar visu reģionu kopumā. Programma piedāvā unikālu iespēju apvienot akadēmiskās studijas un praksē balstītu pakalpojumu dizaina apguvi, sadarbojoties ar industrijas partneriem.

Pakalpojumu nozarei mūsu sabiedrības organizācijā ir izšķiroša loma. Tieši tā ļauj mums stāties pretī dažādām sabiedrībā pastāvošām problēmām un risināt tās, piemēram, nodrošināt veselības aprūpi novecojošā sabiedrībā, piekļuvi ērtībām reģionos, kur vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās, pārplānot satiksmi augošās pilsētās un risināt problēmas transporta jomā, sabiedriskajos pakalpojumos un izglītības nodrošināšanā. Pakalpojumu dizaina joma veidojusies 20. gadsimta 90. gados un ārvalstīs kļuvusi par galveno pieeju, kas tiek izmantota privātajās un valsts organizācijās, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un produktivitāti. Pakalpojumu dizaina mērķis – radīt pakalpojumus, kuri vienlaikus būtu noderīgi, izmantojami un pievilcīgi klientiem, kā arī efektīvi, produktīvi un raksturīgi to piegādātājiem.

SDSI īpaši uzsvērta līderības prasmju attīstība. Tas palīdzēs studentiem kļūt par pārmaiņu veicinātājiem, kuri spēs dot ieguldījumu inovatīvu, efektīvu un sociāli atbildīgu pakalpojumu organizāciju veidošanā. Absolventi būs ieguvuši zināšanas un prasmes, kuras noderēs arī mainīgajām un neparedzamajām nākotnes darba tirgus vajadzībām. Programmu apguvušie speciālisti uzņemsies līderu lomu organizācijās privātajā un publiskajā sektorā, virzīs pārmaiņu procesus, formulēs nākotnes prognozes, vadīs daudznozaru komandas un pārvarēs šķēršļus inovāciju ceļā.

SDSI partneri ir Latvijas Mākslas akadēmija, Lapzemes Universitāte, Rīgas Ekonomikas augstskola, Igaunijas Mākslas akadēmija, Kuldīgas pašvaldība un Kuldīgas mākslinieku rezidence. Absolventi iegūs dubultu maģistra diplomu – vienu izsniegs Latvijas Mākslas akadēmija, savukārt otru – Lapzemes Universitāte. Studiju process ietver starptautisku mobilitāti – pirmajos divos semestros Latvijā studentus plānots uzņemt Kuldīgā, savukārt Somijā – Rovaniemi. Atsevišķas praktiskās nodarbības iecerētas arī Tallinā un Rīgā. Studentiem būs pieejami plašie SDSI partnerinstitūciju resursi, tostarp prototipēšanas iespējas un koprades telpas starptautiskā mācību un sadarbības vidē. SDSI programma tiek īstenota tā sauktajās “drošajās valstīs”, kuru sabiedrības tiecas uz sociālo un ekonomisko attīstību, labklājību un iecietību, kas var kalpot kā veicinoši apsvērumi studētgribētājiem no ārpus Eiropas valstīm.

Šobrīd noris jaunizveidotās studiju programmas licencēšanas process Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā, un, ja licencēšanas gaita noritēs raiti, studentu uzņemšanu plānots sākt 2021. gada vasarā. Programmā tiks uzņemti ne vairāk kā 30 studenti, nodrošinot individuālu un personalizētu pieeju studiju procesam un veicinot ciešu sadarbību starp studentiem un mācībspēkiem. Interesentiem būs iespēja turpināt iepazīšanos ar studiju programmu turpmākajos semināros 2021.gada maijā un jūnijā.

Studiju programmas izstrāde, licencēšana un aprobācija tiek īstenota, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde”, Nr.8.2.1.0/18/A/017 finansējumam.