Meklēt
Izvēlne

LMA ATVĒRTO DURVJU DIENU KONSULTĀCIJU GRAFIKS

Latvijas Mākslas akadēmija no 11. līdz 15. maijam rīkos attālinātas konsultācijas, lai tiešsaistē tiktos ar jauniešiem, kuri vēlas studēt mākslu.

Grupu konsultācijas notiks saskaņā ar šo GRAFIKU.

Zemāk studiju programmu vadītāju un studiju metodiķu e-pastu saraksts uz kuriem nosūtīt interesējošos jautājumus :

Par studijām bakalaura programmā: 
Par studijām maģistra programmā: 
Par studijām doktora programmā: 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODAĻA (2D)

Glezniecības apakšnozare: 
Grafikas apakšnozare: 
Tekstilmākslas apakšnozare: 
Zīmēšanas katedra: 

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA (3D)

Tēlniecības apakšnozare: 
Stikla mākslas apakšnozare: 
Keramikas apakšnozare: 

AUDIOVIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS NODAĻA

Scenogrāfijas apakšnozare: 
Vizuālās komunikācijas apakšnozare: 
Apakšnozare "Kustība. Attēls. Skaņa.”: 

DIZAINA NODAĻA

Funkcionālā dizaina apakšnozare: 
Vides mākslas apakšnozare: 
Modes mākslas apakšnozare: 
Metāla dizaina apakšnozare: 

MĀKSLAS ZINĀTNES NODAĻA

Mākslas vēstures un teorijas apakšnozare: 
Restaurācijas apakšnozare: