Meklēt
Izvēlne

LMA būs apskatāma diplomandu izstāde „Virsmas blīvums”

No 2. līdz 25. novembrim Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) aulā būs apskatāma maģistra programmas diplomandu izstāde „Virsmas blīvums”, kas jau astoto gadu notiks ar "ABLV Charitable Foundation" atbalstu. Visi interesenti laipni gaidīti izstādes atklāšanā, kas notiks 1. novembrī plkst. 18.00! 

"Izvēloties konkrēto autoru darbus ir veikta konkrētā mirkļa, esošā laika pietuvināta analīze, kurā nolasāms jau visu pirms visdažādākās informācijas aprites blīvums, no kura tīri eskeipiski gribas patverties dabas vai mākslīgi radītas koku ieskautas oranžērijas vidē. Tāpat šī informācijas apjoma saturs kļūst tik absolūti nesvarīgs, balansējot starp humoresku un absurditāti. Tie ir tikai nedaudzi no pieturas punktiem, kas nolasāmi izstādes autoru darbos. Konfrontējot sevi ar to vai apskatot kontekstā, izstādītie darbi pauž dažkārt ironisku skatījumu uz ikdienišķiem sabiedrības ieradumiem, izaicinājumiem," stāsta izstādes kuratore Antra Priede-Krievkalne.

Izstādē piedalīsies 2017. gada Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības un Vizuālās komunikācijas apakšnozaru absolventi, kas savos diplomdarbos apliecina augstu profesionalitāti. Autori ir ne tikai jau praktizējoši mākslinieki, bet aktīvi darbojas arī kā vizuālās mākslas skolotāji, izdevēji vai veiksmīgi attīsta savu dizaina produktu biznesu, nesot Latvijas Mākslas akadēmijas vārdu ārpus valsts robežām. Ja vēl nesen autori pievērsās tikai savu iekšējo pārdzīvojumu un individuālas psihoanalīzes izvērsumam, tad jau tagad tematiskais loks aptver gan sociāli politiskus motīvus, ar ko iespējams rezonēt ikvienam skatītājam, gan konceptuāli plašākus kontekstus, kurā radīt savus darbus.

Tāpat šī virsma, kas ir nemitīgs mākslas darba veidošanas procesa pārvarēšanas vai tieši otrādi - apgūšanas lauks, atklājas tajos darbos, kuros par prioritāti ir izvirzīts runāt par saturu, akcentējot tieši darba formālos risinājumus, variējot dažādas materialitātes. Un savā ziņā šī materialitāte jāuztver tīri simboliskā veidā, fiksējot sekundes tūkstošs daļas mirkli, kad, piemēram, peldētājs šķērso ūdens virsmu - no retinātas vides uz blīvu matēriju. Tādejādi virsmas apgūšana ir pretestības pārvarēšana, kas attiecināma ne tikai uz augšanu studiju procesā, bet jau formējoties kā profesionāliem un patstāvīgiem māksliniekiem.

Izstādes atklāšanas dienā tiks atvērta arī LMA 2017. gada visu apakšnozaru absolventu gadagrāmata.

Izstādes kuratore: Antra Priede-Krievkalne
Izstādes galvenais atbalstītājs: ABLV Charitable Foundation
Izstādes dalībnieki:  Madara Auzenbaha, Ieva Kampe, Elīna Mekša, Laimdota Steķe, Rūdolfs Matīss Trops, Anna Zvaigzne, Santa Paula, Amanda Krūmiņa, Monta Apsāne, Golf Clayderman (Margrieta Dreiblate un Aksels Bruks), Andrejs Lavrinovičs, Oskars Veilands.