Meklēt
Izvēlne

LMA Glezniecības katedras pasniedzēju izstāde

Šī studiju gada sākumu LMA Glezniecības katedra atzīmē ar pasniedzēju darbu izstādi „Katapulta" LMA aulā kā radošas aktivitātes atbildi saviem studentiem.
Katedrai ir tradīcija regulāri rīkot pedagogu izstādes gan akadēmijā, gan visā Latvijā - izstādes bijušas Rīgā (gan akadēmijā, gan galerijā Bastejs), Liepājā, Jelgavā, Cēsīs un citur. Izstādes pamatuzdevums ir izraušanās no ierastā, cīņa starp tradicionālo, jauno un svaigo.

Šajā gadījumā katapultas jēdziens tiek lietots paplašinātā nozīmē - kā nosacīts instruments lai izrautos no iesīkstējušās rutīnas, kā radošās enerģijas lādiņš, ko pasniedzējs saņem darbā ar topošajiem māksliniekiem, kā gleznotāja devums sabiedrībai kopumā, atpakaļ saņemot tās atzinību un stimulu turpmākajam darbam. Tas parāda problēmu loku, kas nodarbina mūsdienu māksliniekus.
Izstādes mērķis ir emocionālāk un kāpinātāk skatīties uz lietām, kas ir mūsos un apkārt.
Šī izstāde ir īpaša ar to, ka saasinājušās problēmas par sabiedrības attieksmi pret radošiem procesiem kopumā, par mākslas studiju metodiku un studenta, kā topošā mākslinieka statusu kolēģu vidū.
Mākslas akadēmijas Glezniecības katedrā strādā tādi pazīstami mākslinieki, kā Aleksejs Naumovs, Ivars Heinrihsons, Kristaps Zariņš, Kaspars Zariņš, Vija Zariņa, Ieva Iltnere, Juris Jurjāns, Irēna Lūse, Pēteris Postažs, Imants Vecozols, Andris Eglītis, Andris Vītoliņš un Kristīne Rubene, kuru darbi būs apskatāmi šajā izstādē.
Izstāde apskatāma visu septembri LMA aulā.

Teksts: Eva Lapinska
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS
Glezniecības katedras pasniedzēju izstāde
‘′KATAPULTA′′
Latvijas Mākslas akadēmijas aula
Kalpaka bulvāris 13
Izstādes atklāšana 7. septembrī plkst. 17:00

Izstāde apskatāma.
08.09.2010. - 30.09. 2010

O., T., P., S., 11:00 - 18:00
C., 11:00 - 20:00

Sīkāka informācija
Ivars Heinrihsons:
Tel., 2-9804330
E-pasts.,