Meklēt
Izvēlne

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ DIVĀM MAĢISTRANTŪRAS STUDENTU DARBA VIETĀM VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS PROJEKTĀ "IDEUM"

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts (LMDA) piedāvā divas projekta pētnieku asistentu darba vietas motivētiem LMA maģistrantūras studentiem, kuri vēlas iegūt pieredzi nacionāla līmeņa piecu partnerinstitūciju zinātniska projekta īstenošanā. Projekts "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" apvieno pētniekus no dažādām humanitāro, kultūras, sociālo un vides pētījumu jomām, īstenot daudzdimensionālu un starpnozaru pētījumu par identitātes, vēstures, kultūras un vides attiecībām vēsturiskos un mūsdienu kontekstos.

Darba uzdevums:

Piedalīties projekta "IDEUM: identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (projekta Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) īstenošanā 0.32 slodzē laika posmā no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Galvenie darba pienākumi:

 • Pētīt mijiedarbību starp laikmetīgām mākslinieciskajām praksēm, vides un identitātes aspektiem, līdzdarboties projektā, izstrādājot maģistra darba pētījumu, publicējot zinātniskus un/vai populārzinātniskus rakstus, kā arī veicot projekta pētnieku asistenta uzdevumus;

 • Izstrādāt maģistra darbu, iekļaujot tajā pētnieciskā darba rezultātus;  

 • Piedalīties projekta ietvaros īstenotajos zinātnes popularizēšanas pasākumos un sadarbībā ar pētnieku komandu līdzorganizēt LMDA projekta ietvaros plānotos pasākumus;  

 • Popularizēt pētījuma rezultātus piedaloties konferencēs, semināros un citos pasākumos arī ārpus projekta.

Prasības pretendentiem:

 • Aktīvs studenta statuss maģistrantūras studijās Mākslas vēstures un teorijas vai Kuratoru studiju nozarē ar ievirzi starpdisciplinārajās un teorētiskajās studijās; 

 • Pieredze publikāciju gatavošanā, prasme apkopot, apstrādāt un analizēt informāciju;

 • Labas komunikācijas un zinātniskās rakstības prasmes;

 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • Iespēju piedalīties zinātniskā projektā dažādos tā īstenošanas posmos;

 • Pieredzējušu pētnieku konsultācijas un atbalstu pētniecībā;

 • Elastīgu darba laiku, t.sk. attālinātā režīmā;

 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas – mēnešalga par 0.32 slodzi noteikta EUR 504.64 (bruto).

Kā pieteikties?

Līdz š. g. 31. janvārim aicinām sūtīt 1) motivācijas vēstuli, 2) pētniecības virziena un maģistra darba tēmas aprakstu un 3) CV ar norādi “IDEUM pētnieka asistenta vieta” uz e-pastu:

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu un aicināti uz interviju. Papildu informācija: Dina Suhanova, LMDA pētniece un projekta koordinatore, .


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Logo, company name

Description automatically generatedA red and white logo

Description automatically generated with low confidence