Meklēt
Izvēlne

LMA izsludina konkursu uz vakantām lektora un docenta amata vietām

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) izsludina konkursu uz vakantām LEKTORA un DOCENTA amata vietām.

LMA izsludina konkursu uz vakanto LEKTORA amata vietu LMA LATGALES filiālē vizuālajā mākslā;

LMA izsludina konkursu uz vakantajām LEKTORA amata vietām:

 • 1  lektora amata vietu –  mākslas zinātnē, mākslā un kultūras teorijā (mākslas pedagoģijā);
 • 1  lektora amata vietu – vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslā;

LMA izsludina konkursu uz vakantajām DOCENTA amata vietām:

 • 1  docenta amata vietu – dizainā, vides mākslā;
 • 1  docenta amata vietu – dizainā, modes mākslā;
 • 1  docenta amata vietu – vizuālajā mākslā, zīmēšanā;
 • 1  docenta amata vietu –  mākslas zinātnē, mākslas vēsturē un kultūras teorijā.
  ​​​(atbilstība SAM 8.2.3.nosacītajām prasībām pārmaiņu vadītājam)
  Prasības: atbilstošas AL, AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz no 2019. gada 30. janvāra līdz 15. februārim, LMA Personāldaļā (4. telpā),
(darba dienās) no plkst. 11.00 līdz 15.30
Informācija pa tālruni: 6 7321892 

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

 1. Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
 2. CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums); 
 3. pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
 4. izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
 5. pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
 6. katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
 7. pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.

Pielikumā jāpievieno: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.