Meklēt
Izvēlne

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTO PROFESORA AMATA VIETU

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakanto profesora amata vietu Vizuālajā mākslā, mākslā (mūzikā, vizuālajā mākslā un arhitektūrā vai citās humanitārās un mākslas zinātnēs, tai skaitā radošās industrijas zinātnēs).

  • 1 profesora amata vietu – Humanitāro zinātņu apakšnozarē

Prasības:

  • atbilstošas AL, AL 28., 29., 30., 31., 33. un 34. pantam, MK noteikumiem Nr. 391;
  •  Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumentu iesniegšana uz vakanto amata vietu elektroniski līdz 2021. gada 8. novembrim (dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu). Dokumentiem jābūt sakārtotiem atbilstoši iesniedzamo dokumentu sarakstam un aizpildīšanas principiem profesoru vēlēšanām Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti elektroniski tiek iesniegti līdz š.g. 8. novembrim un (izdrukātā formātā) jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) no 2021. gada no 11. oktobra  līdz 8. novembrim (darba dienās) no pulksten 10.00 līdz 16.30 (iepriekš vienojoties par dokumentu iesniegšanu, zvanot pa telefonu 28314173). Informācija pa tālruni: 28314173 vai LMA mājas lapā www.lma.lv.