Meklēt
Izvēlne

LMA IZSLUDINA LMA VIRZĪTO PADOMES LOCEKĻU PIETEIKŠANĀS KONKURSU PERSONĀLAM

Prasības pretendentiem:

Vispārīgi nosacījumi kandidātu atlasē:

  • Augstākā izglītība, maģistra vai doktora grāds (vairāku kandidātu gadījumā doktora grāds tiek uzskatīts par prioritāti);
  • Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
  • Vēlama pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 5 gadi vienā no šādām jomām:
  1. Augstākā izglītība;
  2. Kultūra (mākslas, dizaina, arhitektūras, kultūrizglītības jomas tiks uzskatītas par priekšrocību);
  3. Mākslas zinātne un pētniecība;
  4. Valsts un pašvaldību institūcija vai tās dibināta kapitālsabiedrība, kuras darbība saistīta ar kultūras, mākslas vai kultūrizglītības jomu.

Kandidātiem nepieciešamās profesionālās kompetences/pieredzes jomas (jābūt pieredzei vismaz 2 jomās):

Profesionālā darba pieredze kultūras un mākslas vai kultūrizglītības jomā ne mazāk kā 5 gadi;

Pieredze sadarbības veidošanā kultūras, mākslas vai kultūrizglītības jomā vai pieredze finansējuma vai investīciju piesaistē kultūras, mākslas vai kultūrizglītības jomā;

Pieredze akadēmiskā darbā kultūrizglītības jomā ne mazāk kā 5 gadi;

Starptautiskas sadarbības pieredze mākslas, kultūras vai kultūrizglītības projektu īstenošanā;

Ierobežojumi kandidātu atlasē:

Par kandidātu nevar izvirzīt personu, kas pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi Saeimas deputāts, Ministru kabineta loceklis vai parlamentārais sekretārs.

Dokumenti elektroniski tiek iesniegti līdz š.g. 5. novembrim.

Informācija pa tālruni: 28314173 vai LMA mājas lapā www.lma.lv

Latvijas Mākslas akadēmijas
2021. gada 28. oktobra Senāta lēmums,
protokols Nr. 5