Meklēt
Izvēlne

LMA LATGALES FILIĀLĒ APSKATĀMA EIROPAS TAUTAS ITĀLIJAS MĀKSLINIEKU ILUSTRĀCIJU IZSTĀDE “EUROPA”

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē no 27. februāra līdz 12. aprīlim apskatāma Eiropas tautas Itālijas mākslinieku ilustrāciju izstāde “Europa”.

Par godu Eiropas Padomes, Starpministriju komitejas kopsēdei, kas norisinājās 2022. gadā Madamas pilī [Palazzo Madama] Turīnā, kas ar savu vairāk kā divtūkstoš gadu vēsturi, kā reti kura cita pilsēta, spēj iemiesot Eiropas identitāti, un, kurā 1961. gadā tika parakstīta “Eiropas Sociālā harta”. Izcili itāļu ilustratori savos darbos ir attēlojuši sešas Eiropas Savienības pamatvērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību, solidaritāti, pilsoņu tiesības, tiesiskumu kā arī dažas no būtiskajām Eiropas debašu tēmām, kā brālība, darbs, kultūra, miers, vide, zinātne un iekļaušana. Itālijas ārlietu un Starptautiskās sadarbības ministrija ir atbalstījusi šo iniciatīvu, pasūtot divas jaunas ilustrācijas – pirmo, kas veltīta kopienas jēdzienam, kas radis iedvesmu 1957.gadā parakstītajā “Romas līgumā” un otro, kas tapis iespaidojoties no Ventotenes manifesta “Pretī brīvai un vienotai Eiropai”, lai atzīmētu Eiropas dienu (9.maijs) savu diplomātisko, konsulāro pārstāvniecību un kultūras institūtu tīklā.

Kā atskaites punktu ņemot latīņu valodas darbības vārdu “ilustrēt” – izgaismot, apgaismot, izskaidrot – katrs mākslinieks piedāvāja savu redzējumu, lai attēlotu un padarītu saprotamas dažādas vērtības ikvienai mērķauditorijai, neatkarīgi no vecuma un izglītības līmeņa, izmantojot vēstījumu, kas ir skaidri saprotams. Vārdi pārtop dažādās zīmēs un krāsās, kas veido vienkāršus, atmiņā paliekošus attēlus.

Ilustratori, pārstāvot dažādas stilistiskās valodas nokrāsas, risināja ārkārtīgi sarežģītas tēmas, tverot to nozīmi un, pielāgojot to mūsdienu kultūras uztverei. Tādējādi varam sacīt, ka katrs no viņiem ir jaunās itāļu “renesanses” interpretētājs: apņēmīgs un talantīgs, kas pateicoties savam radošumam ir nokļuvis prestižāko laikrakstu un žurnālu lappusēs visā pasaulē, vai arī kļuvis par neaizmirstamu grāmatu vāku un reklāmas kampaņu veidotāju.

Šie darbi parāda visu itāļu ilustrācijas eksplozīvo neverbālās komunikācijas spēku: tas ir skaidrs un darbojas kā tilts starp saturu un formu, ētiku un estētiku, savijoties talanta un atbildības alķīmijā, kas var aizstāt skolas lasījumus, dokumentu fragmentus, dzejas pantus, daudzreiz dzirdētu dziesmu vārdus un fragmentu no daiļliteratūras. Tie ir kā mozaīkas gabaliņi, ko esam savākuši un pārvērtuši sev vēlamā un haotiskā klātesamībā: līdzās attēliem tie liek domāt, atcerēties un radīt analoģijas.

4.aprīlī plkst. 14:00 notiks tikšanās ar vēstniecības pārstāvjiem un sarunas par izstādi.

Adrese: Baznīcas iela 34A, Rēzeknē. Darba laiks: plkst. 9.00 –18.00

Izstādi atbalsta Itālijas vēstniecība Rīgā.