Meklēt
Izvēlne

LMA, LU un RTU docētāju darba seminārs

Otrdien, 5. oktobrī no plkst. 18.00-20.00
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina katedrā notiks
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas
maģistrantūras, RTU, LU studentu un docētāju
DARBA SEMINARS Nr.2

Darba kārtība:
18.00-18.30 - starpaugstskolu studentu sadarbības modeļi
18.30-18.45 - jautājumi un atbildes
18.45-19.15 - individuālās studentu prezentācijas
19.15-19.30 - jautājumi un atbildes
19.30-20.00 - diskusijas interešu grupas

Iespēja:
• dažādās nozarēs studējošajiem informēt citu augstskolu studentus par aktualitātēm konkrētajās
nozares,
• dibināt sadarbības kontaktus kursa un diplomdarbu ietvaros,
• saņemt komentārus par savas izvēlētās tēmas dažādajiem aspektiem,
• starpdisciplinārās komandās pieteikt svaigas un akadēmiskai videi inovatīvas tēmas,
• rast kopdarbības platformu un attīstību uz nākotni vērstai jaunradei nevis atdarināšanai

Prezentāciju formāts :
Katram studentam/grupai tiek dotas 5 minutes 15 slaidos savas temas
priekšā stādīšanai

Konsultācijas un iepriekšēja pieteikšanās pie LMA Dizaina nodaļas docētājām:
Ingūna Elere, , Barbara Ābele