Meklēt
Izvēlne

LMA Mākslas vēstures institūts laidis klajā izdevuma „Latvijas mākslas vēsture” sējumu „Neoromantiskā modernisma periods: 1890–1915” un tā tulkojumu angļu valodā

Uzsākot daudzsējumu izdevumu „Latvijas mākslas vēsture”, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts laidis klajā institūta direktora profesora Eduarda Kļaviņa sastādīto sējumu „Neoromantiskā modernisma periods: 1890–1915” un tā tulkojumu angļu valodā. 

Aplūkotā 19.–20. gs. mijas laikmeta mākslas dzīvi apraksta MVI vadošā pētniece Kristiāna Ābele, tēlotāju mākslu, ieskaitot fotogrāfiju, – Eduards Kļaviņš, arhitektūru, lietišķo mākslu un dizainu – LMA Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja asociētā profesore Silvija Grosa un grāmatu dizainu – LMA Grafikas nodaļas profesors Valdis Villerušs. Izdevuma māksliniece ir Ieva Vīriņa, tulkotāji – Stella Pelše un Valdis Bērziņš. Grāmata iespiesta „Jelgavas tipogrāfijā”.

Izšķirošo atbalstu sējuma tapšanai deva Valsts kultūrkapitāla fonds 2013. gada mērķprogrammā „Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”. Grāmatas veidotāji sadarbojās ar daudziem atsaucīgiem kolēģiem un iestādēm, kuru vidū visvairāk pateicības pienākas Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam. Izdevuma programmā paredzētas septiņas grāmatas par visiem Latvijas mākslas laikmetiem no aizvēstures līdz mūsdienām. Pašlaik Eduarda Kļaviņa sastādījumā top sējums par 1915.–1940. gada parādībām. „Latvijas mākslas vēsture” iecerēta kā veltījums Latvijas valsts simtgadei.