Meklēt
Izvēlne

LMA PASNIEDZĒJI UN STUDENTI APMEKLĒ KOPENHĀGENAS UN HELSINKU PUBLISKĀS TELPAS AR SENIORIEM DRAUDZĪGIEM RISINĀJUMIEM

No 22. līdz 27. augustam projekta Baltsenior* ietvaros tika organizēts LMA pasniedzēju un studentu brauciens uz Dānijas un Somijas galvaspilsētām, lai kopā ar projekta partneriem apmeklētu publiskas ārtelpas un interjerus, kuri īpaši pielāgoti vecāka gadagājuma cilvēkiem, un pārrunātu līdz šim projektā paveikto un tālākās aktivitātes.

Kopenhāgenā, Frederiksbergas pašvaldībā, kopā ar arhitektu biroja “Keingart” līdzīpašnieku Flemingu Andersu Overgārtu LMA grupa apmeklēja “Domus Vista” apkārtni:

Domus Vista” ir liela dzīvojamā platība, kurā arhitekti strādā, lai pielāgotu teritoriju senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, lai šī cilvēku grupa integrētos sabiedrībā kopā ar dažādu vecumu cilvēkiem – arī jauniešiem un bērniem. “Vide tiek organizēta kā vienots veselums, te satiekas dažādu vecumu cilvēki, kuri veic dažādas aktivitātes. Tepat tuvumā ir bibliotēka, kafejnīca, iepirkšanās centrs, vingrošanas laukumi un izklaides vietas ar kultūras pasākumiem paredzētām platībām, dārziem un atpūtas soliņiem. Liels izaicinājums šajā projektā ir publiskā un privātā sektora sadarbība publiskās telpas veidošanā un finansēšanā. Ārtelpa ir satikšanās un komunikācijas vieta, tāpēc vide ir jārada daudzfunkcionāla”, sarunās uzsvēra arhitekts.

Hojē-Taastrupē kopā ar konsultanti fiziskās pieejamības un bērnu invaliditātes jomā Mariju Margrētu Holsi apmeklēts Dānijas Invaliditātes organizāciju nams “Handicappens Hus”:

Dānijas Invaliditātes organizāciju nams tiek uzskatīts par vienu no pasaulē pieejamākajām biroju ēkām. Tā ir veidota pēc universālā dizaina principiem, tāpēc to var izmantot visi, arī cilvēki ar invaliditāti.
Daži labās prakses piemēri – jumta logu stiklojums nodrošina labu dienasgaismu, samazinot elektroenerģijas patēriņu; katram no nama četriem biroja spārniem ir sava krāsa, kas atvieglo orientēšanos; skaidras zīmes ar krāsām; braila raksts atvieglo orientēšanos cilvēkiem ar redzes traucējumiem; lifta izsaukšanas iespēja ar kājas pēdu vai ratiņkrēsla riteni; plaša bezlīmeņa autostāvvieta atvieglo piekļuvi cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem; plastmasas rokturi, kuri nedeg un nav auksti, lai neizraisītu muskuļu krampjus, u. c.

Helsinkos apmeklēta Oodi bibliotēkas ēka, kurā notika tikšanās ar projekta Baltsenior partneriem no Satakuntas Lietišķo zinātņu universitātes Anju Poberžņik un Rajanu Deloso. LMA studenti prezentēja, ko kopā ar Siguldas tautas lietišķo studiju senioriem paveikuši vasaras koprades darbnīcās ar konceptu par senioru kā zero waste aizsācēju, lai jaunā studiju gada ietvaros radītās idejas noslīpētu un piedalītos starptautiskajā Milānas dizaina mesē, dizaina skolu paviljonā “Salone del Mobile. Milano 2022”.

Apmeklētas vēl vairākas publiskas ārtelpas un iekštelpas:  Dānijas Arhitektūras centrs, Superkilen publiskais parks Kopenhāgenas Nørrebro rajonā, Helsinku koncertzāle un Redi tirdzniecības centra – Bryge terase uz jumta un citi labās prakses piemēri. Redzētais LMA grupai sniedza vērtīgas atziņas par dažādiem specifiskiem risinājumiem, kas atvieglo vecāka gadagājuma cilvēku ikdienu. Novēlam, lai studentiem šī pieredze pārtop funkcionālos dizaina risinājumos!

Publiskās telpas uz Helsinkiem un Kopenhāgenu devās iepazīt Tekstilmākslas katedras pasniedzēja lektore Irēna Andrejeva, Dizaina nodaļas lektore Liene Jākobsone, studentes Šarlote Baškevica, Ella Mihailova, Dace Grīnberga, Maruta Konceviča, Una Valtere un Beatrise Lasmane. Vizītes kopā ar projekta partneriem organizēja LMA Projektu un attīstības daļas komanda Vineta Kreigere un Jānis Gailītis, kā arī Sabiedrisko attiecību vadītāja Laura Ozola.

*Brauciens notika projekta Baltsenior – Eiropas Savienības “Interreg” Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0.


LMA kopš 2011. gada kā projekta partneris piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektos.

No 2011. līdz 2013. gadam LMA bija iesaistīta vienā no pieciem “StarDust” pilotprojektiem “Comfort in Living”, kura mērķis bija produktu izstrāde dzīves kvalitātes nodrošināšanai augošajai senioru populācijai Baltijas jūras reģionā.

No 2016. līdz 2019. gadam projektā Nr. R030 BaltSe@nioR (Inovatīvi risinājumi BJR uzņēmumu atbalstam produktu ražošanai senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai un drošības nodrošināšanai mājas apstākļos) mērķis bija izstrādāt rekomendācijas uzņēmējiem, kuri strādā ar jaunu produktu izveidi vai arī esošo produktu uzlabošanu galvenajai mērķa grupai – nākotnes senioriem.

No 2019. līdz 2021. gadam LMA piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projektā Nr. R081 “BaltSe@nioR2.0” (Inovatīvi risinājumi senioriem draudzīgas publiskās vides nodrošināšanā uz BJR uzņēmumu un publisko institūciju kapacitātes pilnveides pamata) īstenošanā.

Projektu ietvaros LMA studenti un pasniedzēji speciālās kompozīcijas ietvaros ir izveidojuši pilotprojektus, kuros pētīja mērķauditoriju un izstrādāja inovatīvu un ērtu risinājumu idejas vecāka gadagājuma cilvēku dzīves telpas labiekārtošanai Baltijas jūras reģionā. Pilotprojektos iesaistītas akadēmiskās, uzņēmējdarbības un sabiedriskās nozares. Darbs noritējis gan LMA, gan starptautiskās radošajās darbnīcās kopā ar partnervalstu mākslas un dizaina augstskolu studentiem, docētājiem un uzņēmējiem. Projekta rezultāti prezentēti izstādēs un konferencēs Latvijā, Polijā, Dānijā un Zviedrijā.