Meklēt
Izvēlne

LMA PĒTNIEKI PIEDALĀS STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCĒ ASV

Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji, pētnieki un doktoranti piedalās 55. gadskārtējā Slāvu, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju asociācijas (The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, ASEEES) konferencē, kas no 30. novembra līdz 3. decembrim šogad norisinās Filadelfijā, ASV. Latvijas Mākslas akadēmiju pārstāv docētāji Ph.D. Jānis Ozoliņš un Ph.D. Kārlis Vērdiņš, pētniece Māra Traumane un doktorantes Līga Goldberga un Liāna Ivete Žilde.

1948. gadā dibinātā Slāvu, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju asociācija (ASEEES) ir vadošā starptautiskā organizācija, kas nodarbojas ar pētnieciskā procesa veicināšanu un zināšanu disemināciju par Centrāleiropu, Austrumeiropu, Vidusāziju un Kaukāza reģionu. Kā vadošā dalīborganizācija pasaulē, tā apvieno vairāk nekā 3200 biedru, organizē ikgadēju konferenci, kurā piedalās ap 800 dalībnieku un nodrošina nozares žurnāla Slavic Review izdošanu Kembridžas Universitātes apgādā. 

"Īpašs prieks un lepnums ir par jauno pētnieču - Līgas Goldbergas un Liānas Ivetes Žildes dalību konferencē, kuras šogad ir saņēmušas arī ASEEES jauno pētnieku stipendiju, lai piedalītos pasākumā. Soli pa solim arī mēs ierakstāmies pasaules pētniecības procesos, pierādot, ka Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūra šobrīd sagatavo konkurētspējīgas jaunās paaudzes mākslas zinātnieces," atzīst abu jauno pētnieču promocijas darba vadītājs Jānis Ozoliņš. 

Līga un Liāna pieteikušas tematisko paneli “Iemiesotās zināšanas: reprezentācijas politikas dekolonizācija vēlīnajā padomju fotogrāfijā” kopā ar Ratgersa Universitātes (Rutgers University) pētnieci Mariju Gārtu un Ņujorkā strādājošo mākslas zinātnieci Dr. Alisi Tīfentāli. Paneļa referāti aplūko jautājumus par sieviešu reprezentāciju vēlīnajā padomju fotogrāfijā 20. gadsimta 60. un 80. gados, kā arī aktualizē Baltijas reģiona fotogrāfijas vēstures kartēšanas sarežģījumus.

Līdzās ASEEES stipendijai Līgas un Liānas dalību konferencē atbalsta arī pētniecības projekti -  Latvijas Republikas Kultūras ministrija, projekts “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” /CERS un Latvijas Zinātnes padomes Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekta "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (IDEUM).