Meklēt
Izvēlne

LMA UZŅEMS STUDENTUS JAUNVEIDOTĀ MAĢISTRA PROGRAMMAS SPECIALIZĀCIJĀ "POST"

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina jaunu starpdisciplināru mākslas maģistrantūras specializāciju POST, kas balstīta uz mākslas idejām kontekstā (Art in context). Programma izzina un pārbauda, kā iespējams studēt mākslu šodien, vienlaicīgi atrodoties gan Austrumeiropā, gan Ziemeļeiropā – dažādu robežu reģionā ar mainīgu vidi un bagātu pieredzi globālu ideoloģiju piespiedu lietošanā un to sagrūšanā. Ņemot vērā kultūrvēsturisko un ģeopolitisko fonu, tiem piesaistītos mākslas procesus, atrodamies unikālu pieredžu vidē. POST ir uztverama kā atvērta studiju telpa dažādām idejām un eksperimentiem, pārvietojoties teorijas un prakses zigzagotajā reljefā. Šīs specialitātes struktūru veido trīs savstarpēji mijiedarbīgi bloki –  Prakse, Teorija un Konteksts.

Prakses bloka pamatmērķis ir individuālas mākslinieciskās prakses veidošana un rekonstrukcija. Programma piedāvā laiku, telpu un atbalstu prakses analīzei un attīstīšanai, sagaidot no studenta motivētu, pašorganizētu darbību studijā un ārpus tās. Apmācības metodika katram studentam paredz divu praktisko studiju bloka pasniedzēju atbalstu un radošumu veicinošu diskomfortu. Docētāju starptautiskā pieredze un personīgā prakse ar dažādiem mākslas medijiem nodrošina aptverošu un daudzpusīgu kritisko devumu studiju procesā. Kurss fokusē individuālu domāšanas veidu, analīzi, pašrefleksiju, pielietojot prasmes, zināšanas un kritisku skatījumu. Liela nozīme izteiksmes formas meklējumos tiek piešķirta eksperimentiem un interpretācijai, neatkarīgi no tā, vai forma ir materiāla vai nemateriāla, trīsdimensionāla vai divdimensionāla, digitāla vai performatīva, puritāniska vai hēdonistiska utml. Jaunā specialitāte vērsta uz regulāru ideju fiksēšanu, kas būtu skatāma vai pieredzama izstādes formātā katra studiju gada beigās, ārpus studiju izstādes projektos, kā arī divu gadu studiju noslēguma izstādē.

Teorijas bloks sastāv no trīs daļām – kritiskā teorija un māksla, radošā un neradošā rakstīšana, kā arī akadēmiskā un mākslinieciskās prakses tekstu veidošana.

‘Kritiskās teorijas un mākslas’ kurss piedāvā virkni teorētisku perspektīvu, kas veido mākslas un vizuālās kultūras diskursus 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā, pētot, kā krustojas mākslas prakse un teorētiskās un politiskās idejas. Kurss balstās uz traumas un atmiņas studiju, dzimtes un seksualitātes studiju, nespējas studiju, kritiskās rases teorijas, psihoanalīzes, postkoloniālisma, posthumānisma, ekokritikas un jaunā vēsturisma virzieniem. Tikpat nozīmīga loma kursa ietvaros ierādīta reģionālajiem pētījumiem, kas kritiski vērtē notiekošo Baltijas, Austrumeiropas un Ziemeļeiropas reģionā. ‘Radošā un neradošā rakstīšana’ studiju kursā tiek izzināta teksta un vizualitātes attiecību daudzveidība mūsdienu kultūrā, atsaucoties uz mūsdienu mākslu un literatūru. Tajā iekļauta gan radošu, gan kritisku tekstu lasīšana, kā arī darbs pie radošiem uzdevumiem.

Konteksta bloka mērķis ir izjautāt nejaušus vai ar nolūku izvēlētus, sasaistē esošus apstākļu, notikumu, faktu un pieredžu fragmentus, kas varētu izrādīties fundamentāli nepieciešami vai tieši otrādi – lieki, lai pietuvotos iespējai izprast kopuma vai cēloņsakarību nozīmi mākslā. Konteksta bloks piedāvā tuvāk apskatīt dažādus aspektus, kas var ietekmēt mākslas darbu vai mākslinieku – kultūrvēsturiski, politiski, sociāli, ekonomiski, ģeogrāfiski, institucionāli un citos veidos. Šī kursa sekcija aicina doties ceļojumā uz trīs mīklainiem nostūriem – mākslinieka, mākslas darba un skatītāja. Cik brīvi mēs esam vai varam būt šajā nostūrī?

Kurss ietver četras daļas: praktisku dalību izstāžu veidošanā, izstādīšanos vidē ārpus akadēmijas – sadaļa ‘Exitus’; pieredzes papildināšanu izglītojošās ekskursijās un kolektīvā muzeju un izstāžu apmeklēšanā – sadaļa ‘Ekskursijas’; platforma negaidītu radošu virzienu ģenerēšanai, piegādājot jaunus un neprognozētus impulsus radošajā darbībā – sadaļā ‘Ārpus konteksta’; radošā darbība saistībā ar karjeras attīstīšanu, jomas komerciālajai izpratnei – sadaļā ‘Radošās industrijas’.

POST specializācijas saturu nodrošina pasniedzēji, kuru darbība aptver dzejas, filozofijas, grafikas dizaina, glezniecības, tēlniecības, mūzikas un citas mākslas un teorijas nozares – Kristaps Ancāns, Ieva Astahovska, Atis Jākabsons, Artis Ostups, Jānis Ozoliņš, Gļebs Panteļejevs, Kārlis Vērdiņš, Armands Zelčs un Amanda Ziemele. Reizi divos gados programmai ir aicināti pieteikties Bakalaura grādu ieguvuši studenti no Latvijas un ārvalstīm ar visdažādākajām interesēm, prasmēm, pārliecībām un nefokusētu skatījumu uz dzīves mērķi. Studenti, kuriem ainavā pietrūkst portreta, klusajā dabā skaņas, bet uz postamenta kustības.

Studentu uzņemšana maģistrantūras specializācijā POST periodam 2021/2023 noritēs no 19.04.2021 līdz 15.06.2021. Detalizētāka informācija par programmu, uzņemšanas noteikumiem un procesu lasāma ŠEIT