Meklēt
Izvēlne

LMA UZŅEMŠANAS REZULTĀTI MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ 2022./2023. STUDIJU GADĀ

Uzņemšanas rezultātu paziņošana konkursam uz valsts budžeta studiju vietām LMA maģistra programmā 2022./2023. studiju gadā notiks 19. jūlijā plkst. 14.00, LAIS profilā.

Studiju līgumu slēgšana ar reflektantiem, kuru rezultātos ir ieraksts „izturējis” notiks 21. un 22. jūlijā. Gadījumā, ja šajos datumos nav iespējams noslēgt Studiju līgumu, tad 19. jūlijā līdz plkst. 17.30 par to rakstiski (e-pastā uz  vai klātienē LMA Maģistrantūrā (22. telpā) jāiesniedz iesniegums).

Ja Studiju līgums par studijām LMA maģistra programmā 2022. /2023. studiju gada 1. kursā par valsts budžeta līdzekļiem netiks noslēgts, valsts budžeta studiju vieta tiks piedāvāta nākamajam reflektantam, kurš ir ieguvis augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus, bet nav izturējis pirmo konkursu.

Studiju līguma slēgšana:

  • 21. jūlijā no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00
  • 22. jūlijā no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00
  • Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva 22. telpā.

Ierodoties uz līguma parakstīšanu līdzi jāņem:

  1. dokumentu oriģināli – ID vai pase (attiecīgi, kas tika iesniegts iestājpārbaudījumiem), bakalaura diploms un tā pielikums;
  2. trīs fotogrāfijas (3x4cm).

Gadījumā, ja LMA Uzņemšanas komisija konstatēs, ka tā ir maldināta – tiks konstatēta elektroniski iesniegto dokumentu neatbilstība ar dokumentu oriģināliem,  reflektants tiks izslēgts no konkursa uz studijām Latvijas Mākslas akadēmijā.