Meklēt
Izvēlne

LMA uzsākts EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstītais projekts

2015./2016. studiju gadā Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) īsteno Eiropas Ekonomiskās zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu (EEZ/NFI) atbalstīto projektu, kura ietvaros tiek realizēta sadarbība starp LMA un Norvēģijas mākslas un dizaina augstskolām – Oslo Nacionālo mākslas akadēmiju un Bergenas Mākslas un Dizaina akadēmiju.

EEZ/NFI projekta „Mobilitātes projekts starp Latvijas un Norvēģijas mākslas un dizaina augstākās izglītības institūcijām” (“Mobility project between higher education institutions of Latvia and Norway in the field of art and design”)* mērķis ir sekmēt LMA, Oslo Nacionālās mākslas akadēmijas, kā arī Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas akadēmiskā personāla un studentu prasmju un zināšanu apguvi, izmantojot augstskolu sadarbības iespējas un mobilitātes pasākumus: studentu mobilitāti no 3 līdz 11 mēnešiem, akadēmiskā personāla – no 1 līdz 6 nedēļām.

Projekta ietvaros 2015./2016. studiju gada 1. semestrī studiju mobilitāti Bergenas Mākslas un Dizaina akadēmijā īsteno LMA Tekstilmākslas apakšnozares 4. kursa bakalaura studiju programmas studente Laura Potaša.

Savukārt 2015. gada oktobrī LMA Tekstilmākslas apakšnozares profesore Ieva Krūmiņa, lektores Irēna Andrejeva un Diāna Janušone Bergenas Mākslas un Dizaina akadēmijas studentiem vadīs autortehniku radošo darbnīcu – demonstrēs veidus un eksperimentālas pieejas, kā tekstilmākslā pārizmantojami dažādi materiāli – pārstrādājamā plastmasa un sintētiskie audumi.

2015./2016. studiju gada 2. semestrī plānotas Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas un Oslo Nacionālās mākslas akadēmijas akadēmiskā personāla radošās darbnīcas Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī LMA Tekstilmākslas apakšnozares studenta mobilitāte Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijā.


*2009.-2014. gada perioda programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Stipendijas” projekts Nr. EEZ/NFI/S/2015/010 “Mobility project between higher education institutions of Latvia and Norway in the field of art and design” Nr. EEZ/NFI/S/2015/010. Projekta realizācijas periods: 2015. gada 1. jūlijs – 2016. gada 30. jūnijs.

Informācija publicēta 2015. gada 20. jūlijā.