Meklēt
Izvēlne

16. DECEMBRĪ LMA LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS, DIZAINA UN ARHITEKTŪRAS INSTITŪTS AICINA UZ PIRMO PUBLISKO TIKŠANOS

Latvijas Mākslas akadēmijas jaundibinātais Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts (LMDA) izziņo pirmo publisko tiešsaistes pasākumu – institūta pētniecības virzienu prezentāciju un diskusiju “Izzinot jaunas teritorijas”, kas notiks 16. decembrī, no plkst 17.00 līdz 19.00 tiešraidē LMA Facebook kanālā ŠEIT.

Saruna pulcēs dažādu nozaru pētniekus un praktiķus ar mērķi veidot kopīgu redzējumu un rosināt diskusiju par  jaunu teritoriju izzināšanu radošā, multidimensionālā, eksperimentālā un starpdiciplinārā pētniecībā, kas aptver zinātņu, tehnoloģiju, mākslas un kultūras nozares, attīstot jaunas teorijas, metodes un sadarbības formas.

Pirmajā pasākuma daļā LMDA iepazīstinās ar institūta jaunizveidoto pētnieku komandu,  viņu zinātnisko un radošo pieredzi un pētnieciskajām iestrādēm. Tajā piedalīsies arhitekte un pedagoģe Eva Zommeregere (PhD), arhitekte un dizainere Liene Jākobsone, arhitekts Dītmārs Kērings (PhD), arhitekte Dina Suhanova un mākslas vēsturniece Māra Traumane.

Prezentācijām sekos diskusija ar institūta kolēģiem un sadarbības partneriem – LMA prorektori studiju darbā Antru Priedi, arhitektiem un LMA jaunās profesionālā maģistra studiju programmas “Arhitektūra” veidotājiem Austri Mailīti un Niklāvu Paegli, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) vadošo pētnieci Sanitu Reinsoni, vides aktīvisti, sociālo antropoloģi un LU LFMI zinātnisko asistenti Agitu Pusvilku, mākslas pētnieku, izdevuma Journal for Artistic Research (JAR) redkolēģijas pārstāvi, LMA asociēto viesprofesoru Manuelu Angelu Masia un Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieci Vairu Obuku.    

LMDA galvenā darbība saistīta ar lietišķo un fundamentālo pētījumu izstrādi Latvijas un plašākā starptautiskā kontekstā laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras jomās. LMDA ir nozīmīga loma zināšanu un ideju apmaiņas nodrošināšanai lokālā un globālā mērogā. Sadarbojoties ar starptautisku partneru tīklu, LMDA mērķis ir apzināt un interpretēt laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras parādības, veidojot starpdisciplināru vidi kultūras, ekonomikas, sabiedrības un tehnoloģiju industriju zināšanu sinerģijai.