Meklēt
Izvēlne

Maģistra diplomdarbu aizstāvēšana

Maģistra diplomdarbu aizstāvēšana notiek no 6. līdz 10. jūnijam.