Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijā iekārtota pirmās palīdzības aptieciņa

Latvijas Mākslas akadēmijā ir īstenots projekts „Aptieciņa”, kas tapis pateicoties lektores Aijas Freimanes lekciju ciklam „Projektu vadība” maģistrantūras studentiem. Projekta mērķis – „aptieciņas” – skapīša ar pirmās palīdzības līdzekļu komplektu iekārtošana un tā publiska pieejamība.

Pirmās palīdzības līdzekļi ir sakārtoti plauktos tematiski, lai tos būtu ātrāk atrast un ērtāk lietot. Aptieciņas atslēga atrodas pie dežuranta – stendā, ko studenti iesaukuši par „akvāriju”. Aptieciņa novietota akadēmijas 1. stāva vestibilā pie sienas pa kreisi no sporta zāles durvīm. Gaiteņos un mācību telpās ir izvietotas arī informatīvas uzlīmes. Gaumīgo skapīti Mākslas akadēmijas interjera stilā darinājis pieredzējušais Mākslas akadēmijas galdnieks Vilnis Baumanis.

Projektu realizēja darba grupa – maģistrantūras 1. kursa studenti: Ieva Muzikante, Diāna Īve, Inita Grāvere, Egons Peršēvics, Tālivaldis Muzikants, Una Laukmane, Edgars Ošs.

Pateicība par atbalstu projektam:
LMA lektorei Aijai Freimanei, LMA galdniekam Vilnim Baumanim, LMA tehniskajam direktoram Indulim Bērziņam, LMA sagādniecei Ramonai Lesničenokai, LMA finanšu direktorei Silvija Kalniņai.