Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām akadēmisko amatu vietām

Mākslas akadēmija izsludina konkursu: Uz  vakanto  PROFESORA  amata vietu -  vizuālajā mākslā, glezniecībā; Uz  vakanto  PROFESORA  amata vietu - mākslās, tai skaitā radošajās industrijas zinātnēs; mākslās, kultūras vēsturē un teorijā; Uz  vakanto asociētā PROFESORA  amata vietu - mākslās, kultūras vēsturē un teorijā;            

Prasības: 

  • atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr.391 (04.09.03. protokols Nr.41, 3.§)
  • LMA Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumentiem jābūt sakārtotiem atbilstoši 

Iesniedzamo dokumentu sarakstam un aizpildīšanas principiem 

asociēto profesoru un profesoru vēlēšanām 

Latvijas Mākslas akadēmijā

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)

no 2018. gada 25. septembra līdz 25. oktobrim

(darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 15.30

Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai www.lma.lv

Iesniedzamo dokumentu saraksts (klikšķināt šeit)
Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā (klikšķināt šeit)
Iesnieguma forma (klikšķināt šeit)
Studiju kursa apraksta forma bakalaura programmai (klikšķināt šeit)
Studiju kursa apraksta forma maģistra programmai (klikšķināt šeit)
Kritēriji pārskata aizpildīšanai (klikšķināt šeit)
Dokumentu iesniegšanas kārtība (klikšķināt šeit)
Pārskata tabula (klikšķināt šeit)