Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijā norisināsies doktorantūras programmas konference "Mākslas tēls un citi mākslas jautājumi"

2015. gada 26. martā Latvijas Mākslas akadēmijas 10. telpā norisināsies LMA doktorantūras programmas ikgadējā zinātniskā konference „Mākslas tēls un citi mākslas jautājumi”. Konferences sākums – plkst. 14.00. Laipni gaidīti visi interesenti!

DOKTORANTŪRAS PROGRAMMAS KONFERENCE "MĀKSLAS TĒLS UN CITI MĀKSLAS JAUTĀJUMI"

26. marts / LMA 10. telpa


14.00 – doktora studiju programmas vadītāja prof. Ojāra Spārīša ievadvārdi.

Sekciju vada Dr.art Stella Pelše (Mākslas vēstures institūts)

14.10-14.30 Katrīna Teivāne-Korpa
Krāsains attēls kā eksperimentāla jaunrades forma. Piemēri no Latvijas fotogrāfijas vēstures.

14.35-14.55 Laine Kristberga
Ķermenis kā mākslas tēls performances mākslā Latvijā 20.gs. 60. un 70. gados – Andra Grīnberga piemērs.

15.00-15.20 25 Tālivaldis Muzikants
Saule kā tēls un enerģijas avots dizaina objektā.

15.25- 15.45 Liene Jākobsone
Dažādie tēla veidošanas un uztveres līmeņi dizainā.


Pārtraukums 15.45 – 16.15


Sekciju vada Dr.art. Kristiāna Ābele (Mākslas vēstures institūts)

16.15 – 16.35 Sandra Ratniece
Vizuālā tēla un teksta saspēle Voldemāra Avena daiļradē.

16.40 – 17.00 Ance Gricmane
Mākslas tēls sakrālās gleznās, kas radītas pēc 1991. gada Latvijas ev. luteriskajām un Romas katoļu baznīcām.

17.05 – 17.25 Ieva Muzikante
Klauns un cirks - mākslas tēli Birutas Baumanes daiļradē.

17.30 – 17.50 Gatis Vanags
Nacionālā romantisma stilistiskās iezīmes burtveidolu dizainā.