Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijā promocijas darbu aizstāvēs Baiba Vanaga

2015. gada 18. decembrī plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē Baiba Vanaga aizstāvēs promocijas darbu " Sievietes mākslinieces Latvijā laikā no 19. gs. vidus līdz 1915. gadam". Recenzenti: profesore Vita Zelče  (Dr.hist.), Latvijas Universitāte; pētniece Eva Eglāja-Kristsone (Dr. phil.), LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts; pētniece Kristiāna Ābele  (Dr.art), Mākslas vēstures institūts.

Ar disertācijas pilnu tekstu var iepazīties LMA bibliotēkā. Latvijas Mākslas akadēmijas mājaslapā piedāvājam iepazīties ar promocijas darba kopsavilkumu.