Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmija un Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija vienojas par pirmajiem sadarbības projektiem

Otrdien, 2012. gada 17. janvārī Mākslas akadēmija un Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija noslēdza sadarbības līgumu, kas veidos pamatu abu organizāciju ilgtermiņa partnerībai. Sadarbības galvenais uzdevums ir veidot sinerģiju starp augstākās izglītības institūcijām un uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības vidi, tādējādi stimulējot jauno profesionāļu izaugsmi un sniedzot iespēju uzņēmējiem, ražotājiem un zinātniekiem sadarboties ar topošajiem, šobrīd vēl studējošajiem speciālistiem un māksliniekiem, kas būs viņu nākotnes partneri, radošu ideju un inovāciju attīstītāji.

Tikšanās laikā Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs un Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidents Guntis Strazds vienojās par vairākiem jau tuvākajā laikā īstenojamiem sadarbības projektiem. Latvijas Mākslas akadēmijas studiju darbā plašu inovatīvu pielietojumu jau šobrīd rastu tekstila atgājas jeb materiālu pārpalikumi ražošanas tehnoloģiskajos procesos. Piesaistot Mākslas akadēmijas pasniedzējus un studentus, iecerēts izveidot inovāciju darbnīcu, kurā tekstila atgājas tiktu izmantotas, lai no izejvielām, kas citādi nerod lietderīgu pielietojumu, radītu jaunus dizaina izstrādājumus.

Lai turpinātu sekmēt inovācijas mākslā, Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības un Restaurācijas apakšnozarēs plānots izveidot eksperimentālu darbnīcu, kurā tiktu pētītas un salīdzinātas kaņepju un linu audumu īpašības un piemērotība glezniecībai. Līdzās tam plānots starpnozaru kontekstā pētīt šķiedru izmantošanas iespējas un pētniecības rezultātā īstenot jau publiskai eksponēšanai paredzētus mākslas projektus, procesā iesaistot gan ražotājus un zinātniekus, gan mākslas nozaru – tēlniecības, vides mākslas, modes un citu jomu – speciālistus un studentus.

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidents Guntis Strazds pauda gatavību jau 2012./2013. studiju gada laikā konkursa kārtībā atbalstīt viena Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja un viena studenta prakses braucienu uz kādu no Eiropā lielākajām tekstilrūpniecības mesēm. Tāpat panākta vienošanās par Gunta Strazda vieslekciju, kurā Mākslas akadēmijas studentiem būs iespēja iepazīties ar tekstilmateriālu izmantošanu dažādās nozarēs.

Ilgtermiņā Latvijas Mākslas akadēmija un Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija vienojās kopīgi strādāt pie tādiem nozīmīgiem projektiem kā prototipēšanas laboratorijas izveide un tekstilmateriālu bibliotēkas pakāpeniska radīšana, kas vienuviet visiem interesentiem ļautu iepazīties ar Baltijas valstīs ražotajiem inovatīvajiem materiāliem.

Papildus iepriekš minētajam, sadarbības līgums paredz arī abu institūciju sadarbību jaunu prakses vietu radīšanā studentiem, uzņēmēju ciešāku iesaisti pedagoģiskajā darbā, studentu dalību ražotājiem būtisku zinātniski-pētniecisko darbu veikšanā un citās norisēs, kas veidotu kvalitatīvu sadarbības platformu uzņēmējiem, ražotājiem un Mākslas akadēmijā studējošajiem.

Līgums starp Latvijas Mākslas akadēmiju un Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju tiek slēgts pēc Baltijas Jūras reģiona programmas 2007-2013 projekta Nr. 057 „Baltic Fashion – Inovāciju veicināšana Baltijas modes nozarē visā Baltijas jūras reģionā” iniciatīvas. Projektā „Baltic Fashion” sadarbojas Baltijas valstu, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas mākslas un modes nozaru pārstāvji ar mērķi radīt vienotu Baltijas modes dizaineru un produktu tīklu, veicināt inovāciju ieviešanu un atbalstīt uzņēmējdarbību modes nozarē. Galvenais Latvijas Mākslas akadēmijas kā projekta partnera uzdevums projekta gaitā ir veikt Baltijas modes dizaineru teorētisko un praktisko apmācību, kas sevī ietver arī metodikas izstrādi, ko, projektam noslēdzoties, būs iespējams ērti pielietot visās Baltijas jūras reģiona sadarbības valstīs.