Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijas studentiem iespēja apgūt Franču valodu

Ar 1. oktobri visu LMA programmu studentiem ir iespēja apmeklēt Franču valodas kursu divas reizes nedēļā, pirmdienās un ceturtdienās plkst. 16.20. Iegūstamais kredītpunktu apjoms- 4 kredītpunkti semestrī.

Studentu vietu skaits ir ierobežots (max. 20 studenti grupā), lai apmeklētu šo lekciju kursu, jāpiesakās līdz 28. septembrim, rakstot uz epastu – antra.priede(abols)lma.lv">