Meklēt
Izvēlne

MĀKSLAS AUGSTSKOLU KOPĪGĀ PROFESIONĀLĀ DOKTORANTŪRAS KONFERENCE VĪNĒ

No 20. līdz 22. oktobrim Vīnes Mākslas akadēmijā norisinājās mākslas pētniecības doktorantūrām veltīta starptautiska konference Advancing Supervision for Artistic Research Doctorates.

Tās paneļdiskusijās un improvizētajos semināros piedalījās 117 dalībnieki no gandrīz 50 Eiropas, Pakistānas, Ganas un Singapūras augstskolām, daloties pieredzē un diskutējot par novitātēm un izaicinājumiem mākslas pētniecībā.

Trīs Latvijas mākslas augstskolu – Latvijas Mākslas akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas kopīgo profesionālo doktorantūru pārstāvēja Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, profesors Kristaps Zariņš, LMA profesionālās doktorantūras studiju programmas koordinatore Linda Sīle, LMA Projektu un attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis, LMA doktorante Vineta Kreigere un LMA projektu vadītāja Ieva Siliņa un JVLMA profesionālās doktora studiju programmas direktore Dr.art. Diāna Zandberga.

Konferences ietvaros LMA pārstāvji tikās ar projekta “Differences – Artictic research in the European Union”/ EU4ART_differences” (“EU4ART Dažādība – Mākslas pētniecība Eiropas Savienībā”*) sadarbības partneriem no Ungārijas, Drēzdenes un Romas Mākslas akadēmijām, lai pārrunātu līdz šim paveikto un plānotu turpmākās projekta aktivitātes.

EU4ART Dažādība – mākslas pētniecība Eiropas Savienībā*

2021.gada 1. janvārī Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar projekta partneriem no Romas, Ungārijas un Drēzdenes Mākslas akadēmijām uzsāka Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekta „ EU4ART Dažādība – mākslas pētniecība Eiropas Savienībā” („Differences – Artictic research in the European Union”) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt Eiropas aliansē EU4ART iesaistīto partneraugstskolu pētniecības profila izaugsmi, mākslinieciskās pētniecības attīstību un akadēmiskās ekselences izaugsmi.

Foto: no kreisās Ungārijas Mākslas akadēmijas pārstāve Gabriella Kiss, Drēzdenes Mākslas akadēmijas projekta vadītājs Tills Ansgars Baumhauers, ELIA izpilddirektore Maria Hansen, Ungārijas Mākslas akadēmijas pārstāve Estere Lazāra, LMA rektors profesors Kristaps Zariņš, Ungārijas Mākslas akadēmijas pārstāvis Adams Alberts, LMA Projektu un attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis, LMA projektu vadītājas Vineta Kreigere un Ieva Siliņa, priekšā, pa labi Romas Mākslas akadēmijas pārstāve Konstanca Barbieri, vidū Aniko Bojtos no Ungārijas Mākslas akadēmijas.