Meklēt
Izvēlne

MĀKSLAS VĒSTURES INSTITŪTS INSTITŪTS IZSLUDINA KONKURSU UZ DIVĀM NEPILNA LAIKA VADOŠĀ PĒTNIEKA AMATA VIETĀM

Latvijas Mākslas akadēmijas reģistrācijas nr. 90000029965, Mākslas vēstures institūts institūts izsludina konkursu uz divām nepilna laika vadošā pētnieka amata vietu

Prasības amata pretendentiem:

doktora grāds mākslas zinātnē;

pieredze pētniecības un jaunrades projektu vadīšanā, mākslas vēstures izdevumu sastādīšanā un rediģēšanā;

vismaz triju valodu zināšanas, ieskaitot latviešu valodu dzimtās valodas līmenī un angļu valodu referātu, rakstu un projektu pieteikumu sagatavošanai atbilstošā līmenī;

  • pētnieciskā specializācija: Latvijas 20.–21. gs. vizuālās mākslas vēsture un mākslas teorija (1 vieta);
  • Latvijas 20. gs. arhitektūras vēsture (1 vieta).

Par priekšrocībām tiks uzskatītas: specializācijas jomām atbilstošas publikācijas zinātniskos izdevumos; akadēmiskā darba pieredze mākslas zinātnē; nacionāla un starptautiska mēroga zinātniskās sadarbības pieredze.

Pilna laika mēneša alga no EUR 1400,00  līdz 1700,00 (bruto )

Pieteikumu iesniegšanas prasības: motivācijas vēstule, norādot pētniecības virzienu un interesējošās jomas; CV ar publikāciju un nozīmīgāko īstenoto projektu sarakstu.

Pieteikumu ar norādi “konkurss: MVI” sūtīt uz e-pastu:  . Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 30. jūnijs


Informējam – Jūsu iesniegtie pieteikuma dokumenti tiks apstrādāti ar mērķi vakanto vietu konkursa norisei. 
Personas datus apstrādās ņemot  vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības un ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.