Meklēt
Izvēlne

Mākslas zinātnes nodaļa aicina pieteikt tēmas 6. zinātniskajai konferencei!

2017. gada 8. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks maģistrantu 6. zinātniskā „Aktuālo pētījumu konference”, kuru organizē LMA Mākslas zinātnes nodaļa. Konferences galvenais mērķis ir veicināt kvalitatīva un pamatota maģistra darba izstrādi. Pieteiktajai tēmai jāsasaucas ar izstrādājamo maģistra darbu un jābūt saskaņotai ar maģistra darba vadītāju. Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares studentiem dalība ir obligāta. Savus aktuālos pētījumus prezentēt tiek aicināti arī citu apakšnodaļu studenti. 

Referātu tēmas un īsu izklāstu (ap 300 vārdi) maģistrantiem jāsūta uz e-pastu inese.sirica(abols)lma.lv"> līdz 2017. gada 10. novembrim. Dalības apstiprināšanas gadījumā referātu tēzes (2000 zīmes) jāiesniedz līdz 2017. gada 27. novembrim. Konferences ietvaros tiks izdots referāta tēžu apkopojums.

Papildu informācija:
Dr.art. Inese Sirica
LMA Mākslas zinātnes nodaļas izglītības metodiķe
inese.sirica(abols)lma.lv">
Mob. tel. 29460089