Meklēt
Izvēlne

Mana telpa

Aicinām apskatīt Glezniecības apakšnozares 3. kursa studentes Konstances
Zariņas izstādi „Mana telpa". LMA 2. stāva vestibilā no 4. aprīļa līdz 10. aprīlim.

"Vairāk vietas"
Jebkura telpa, kurai eju cauri ar dažu garo glezniecības studiju gadu laikā
izveidoto skatienu, pārtop laukumu, līniju, faktūru, krāsu, tekstūru
veidojumā. Un ne tikai. Es meklēju, man vajag vairāk telpas. Literatūrā,
mūzikā, filmās. Aiz katra pārbīdīta priekšmeta, cilvēka neapzinātās
kustības, viņa teikumu uzbūves veidojas neatkārtojama, milzu ātrumā garām
skrienoša telpa, kuras piefiksēšanas nespējas gadījumā man mēdz trīcēt
rokas.