Meklēt
Izvēlne

„Mana telpa / telpas paplašinājums”

Aicinām apskatīt Glezniecības apakšnozares 3. kursa studenta Ata Jansons
izstādi „Mana telpa / telpas paplašinājums".
LMA 2. stāva vestibilā no 12. aprīļa līdz 15. aprīlim.

Mūsdienu apkārtējā informatīvā telpa, kas pēc būtības ir ļoti šaura, ar
nevajadzīgas informācijas pārpilnību rada ierobežojumus brīvi domāt un
izpausties. Bailes uzdrīkstēties - telpas sašaurināšanās.
Vēlme skaidri domāt, izvērtējot prioritātes un mērķus būtiski paplašina
savas telpas robežas. Atsakoties no nevajadzīgā rodas telpas paplašinājums.
Savā uzstādījumā esmu ietvēris šīs pretējās sajūtas.

Jau no marta sākuma LMA telpās glezniecības katedra (prof. Ivara Heinrihsona ierosmē) realizē mazo izstāžu projektu"Mana personiskā telpa". Vieta: LMA II stāva gaitenis, III stāva vestibils. Norises laiks - 1 nedēļa. Dalībnieki: Glezniecības apakšnozares 3. kursa studenti (individuāli vai grupā). Mērķis: demonstrēt/ komunicēt/ provocēt vai izteikt kaut-ko personisku, studiju programmās neietvertu.
Darbu skaits un forma neierobežota: gleznas, zīmējumi, foto, objekti, instalācijas, performances.
Notikušas jau 3 mazās personālizstādes.