Meklēt
Izvēlne

NO 15.-18. JŪLIJAM LMA NOTIEK PIETEIKŠANĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAI

No 15.-18. jūlijam studētgribētājiem ir iespēja pieteikties studijām Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmā. Šajā periodā gaidīsim reflektantus personiski ierodamies LMA centrālajā ēkā, Kalpaka bulvārī 13 iesniegt savus pieteikumus.

  • Dokumentu pieņemšanas laiki

Pirmdiena, 15. jūlijs no plkst. 11.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00
Otrdiena, 16. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00
Trešdiena, 17. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00
Ceturtdiena, 18. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 18.00

  • Reģistrējoties maģistra programmas iestājpārbaudījumiem, jāiesniedz UZŅEMŠANAS NOTEIKUMU 6.2. punktā noteiktie dokumenti. 

Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus un iemaksā Akadēmijas kontā maksu € 14,- par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. 

Dokumentu reģistrēšanas maksa nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem (jāuzrāda šo statusu apliecinošs dokuments). Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus.

  • Dokumentu reģistrēšanas maksu var veikt uz vietas Latvijas Mākslas akadēmijā, laikā no 15.-18. jūlijam no pllkst. 10.00-17.00, 3. kabinetā, apmaksu veicot tikai ar bankas karti vai sev ērtā laikā veicot maksājumu internetbankā: 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Latvijas Mākslas akadēmija        
Reģ. nr. 90000029965
Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL9220051000000 

  • Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda: 21351 maksa par iestājpārbaudījumiem un (reflektanta) vārds, uzvārds un par kuru tiek veikta iemaksa.

Pievienotie faili: