Meklēt
Izvēlne

NO 20. LĪDZ 23. SEPTEMBRIM LMA VIESOSIES EU4ART MĀKSLAS ALIANSES PARTNERI

No 20. līdz 23. septembrim Latvijas Mākslas akadēmijā darba vizītē viesosies Romas Mākslas akadēmijas, Ungārijas Mākslas akadēmijas un Drēzdenes Mākslas akadēmijas rektori kopā ar darba grupām, lai tiktos klātienē un pārrunātu EU4Art Mākslas alianses* paveikto un risinātu jautājumus par projekta attīstību un turpmākajiem soļiem.

*EU4Art Mākslas alianse ir četru mākslas augstskolu kopīgas studiju programmas alianse.

2019. gada novembrī Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar trim Eiropas mākslas augstskolām – Romas, Drēzdenes un Budapeštas mākslas akadēmijām  –  uzsāka īstenot pilotprojektu EU4Art Mākslas alianse. Projekta vadošais partneris – Budapeštas mākslas akadēmija. 

EU4Art Mākslas alianses uzdevums ir trīs gadu laikā salīdzināt esošās kopīgās vizuālās mākslas studiju programmas. Risināt problēmas, kas saistītas ar kopīgām studiju programmām un dažādu vizuālo mākslu disciplīnu moduļiem. Izstrādāt un piedāvāt starptautiski vienotu praktisko un teorētisko studiju priekšmetu studiju programmu glezniecības, tēlniecības un grafikas mākslas specialitātēs, visos trīs studiju līmeņos.

Lai rezultātā  izveidotu vienotu vizuālās mākslas izglītības programmu, kura sniegs iespēju studentiem nākotnē iegūt starptautisku diplomu, kombinējot studijas vairākās Eiropas Savienības augstskolās, paredzot, ka tas sekmēs Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju. EU4Art Mākslas aliansei ir vērienīgas pilnvaras, lai veicinātu bezprecedenta līmeņa institucionalizētu sadarbību, padarot to sistēmisku, strukturālu un ilgtspējīgu.

www.eu4art.eu